16.05.2014

Kiedy pacjenta problemowego można wypisać ze szpitala?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Coraz częściej lekarze mają do czynienia z pacjentami roszczeniowymi, którzy nie tylko uważają, że nie muszą słuchać personelu medycznego, lecz sądzą, że to personel medyczny powinien słuchać ich. Często nie wiadomo jak z takimi osobami postępować, w szczególności w warunkach lecznictwa szpitalnego.

W związku z tym należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) pacjenta można wypisać ze szpitala albo innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne w trzech przypadkach:

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;

3) gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

W kontekście pacjentów problemowych warto zwrócić uwagę art. 29 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, na który można się powołać rozmawiając z takim pacjentem. Zgodnie z tym przepisem, pacjenta można wypisać ze szpitala, jeżeli w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia. Przepis ten może być przydatny we wszystkich tych sytuacjach, w których pacjent narusza:

─ porządek, a więc przede wszystkim regulamin szpitala lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego (np. pali papierosy, pije alkohol, zażywa substancje odurzające, okrada innych pacjentów, obraża personel medyczny, grozi pracownikom szpitala, nie przestrzega ciszy nocnej);

─ przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. powoduje, że normalna praca szpitala w stosunku do niego lub innych pacjentów jest utrudniona lub uniemożliwiona (np. odłącza innego pacjenta od kroplówki, zabiera leki innym pacjentom, daje i odwołuje zgody na badania, informowany o zakazie spożywania płynów przed operacją spożywa je w dużych ilościach).

Przed podjęciem decyzji o wypisaniu pacjenta w trybie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej ze szpitala należy podjąć następujące kroki:

a) przy pierwszym incydencie należy uprzedzić pacjenta, że jego zachowanie narusza porządek lub proces udzielania świadczeń zdrowotnych i odnotować to w dokumentacji medycznej („W dniu 15 maja br. porozmawiano z pacjentem tym, że palenie papierosów w toalecie szkodzi jemu oraz innym pacjentom i jest zabronione przez regulamin szpitala”);

b) przy drugim incydencie należy porozmawiać z pacjentem w obecności świadka i uprzedzić, że dalsze naruszanie porządku lub procesu udzielania świadczeń zdrowotnych może doprowadzić go do przedwczesnego wypisania ze szpitala („W dniu 17 maja br. w obecności dr A. Kowalskiego porozmawiano z pacjentem, że dalsze palenie papierosów w szpitalu może skończyć się wypisaniem go ze szpitala przed zakończeniem leczenia”);

c) po kolejnym incydencie przy przymusowym wypisywaniu ze szpitala należy w dokumentacji medycznej opisać sytuację oraz wskazać, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pacjenta („W związku z uporczywym naruszaniem regulaminu szpitala przez pacjenta, po dwukrotnych rozmowach z nim na temat palenia papierosów w łazience szpitalnej, zdecydowano się na wypisanie go ze szpitala. Decyzja ta ma na względzie to, że naruszenie regulaminu szpitala przez pana X jest uporczywe, szkodzi innym pacjentom i dezorganizuje prace oddziału. W chwili obecnej wypisanie pacjenta do domu nie powoduje dla niego bezpośredniego zagrożenia, gdyż pacjent znajduje się w stanie ogólnym dobrym, HR 70/min., RR 125/85 mmHg, temp. 36,8°C. Zalecenia […]”.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.