27.01.2014

Kiedy lekarz POZ powinien wystawić kartę zgonu?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

   Odpowiadając na tytułowe pytanie: to zależy od sytuacji. Żeby wyjaśnić dokładnie ten problem, trzeba przybliżyć przepisy dotyczące stwierdzania zgonu. Wątpliwości związane z wystawianiem karty zgonu są duże, gdyż przepisy regulujące to zagadnienie liczą już ponad 50 lat i nie są dostosowane do współczesnych czasów. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) od czasu jego wydania nie dokonano żadnych zmian. Z tego powodu rozporządzenie to odwołuje się do instytucji już nieistniejących np. Milicji Obywatelskiej, prezydium rady narodowej, gromady (jednostka administracyjna, obejmująca kilka wsi). W praktyce powoduje to, że wiele przepisów tego rozporządzenia stało się niewykonalne.

   Na podstawie przepisów omawianego rozporządzenia można stwierdzić, że wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń zdrowotnych. Nie ma zatem znaczenia, czy był to lekarz w szpitalu, przychodni czy na prywatnej wizycie domowej. Istotny jest tylko czas, w którym udzielał on zmarłemu pacjentowi świadczeń zdrowotnych. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek, tj. sytuacja, w której zachodzi podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku przestępstwa. W takim przypadku kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

   Przepisy rozporządzenia w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny przewidują, że w przypadku, gdy:

1) nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu (np. pacjentowi udzielano świadczeń zdrowotnych więcej niż 30 dni temu);

2) lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki;

3) lekarz ten z powodu choroby lub z innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin, od chwili wezwania;

─ to kartę zgonu powinien wystawić:

a) lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku (np. lekarz systemu ratownictwa medycznego) lub nagłego zachorowania (np. lekarz POZ);

b) lekarz zatrudniony w przychodni bądź ośrodku zdrowia lub jego placówce terenowej i sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, w którym znajdują się zwłoki (obecnie niewykonalne, gdyż przychodnie nie mają rejonów);

c) położna wiejska, jeżeli nastąpił na terenie gromady zgon pozostającego pod jej opieką noworodka przed upływem 7 dni życia, a najbliższa przychodnia lub ośrodek zdrowia jest oddalony o więcej niż 4 km (obecnie niewykonalne, gdyż nie istnieją już gromady).

d) w przypadku, gdy nie ma osoby wskazanej w pkt a-c to kartę zgonu powinien wystawić lekarz powołany przez właściwego starostę do tej czynności.

   Podsumowując, lekarz POZ nie jest z mocy prawa uprawniony do wystawiania karty zgonu, jednakże będzie zobowiązany do zrobienia tego w trzech przypadkach:

po pierwsze, jeżeli jest ostatnim lekarzem, który w ciągu 30 dni przed zgonem udzielał pacjentowi świadczeń zdrowotnych (w takim przypadku jednak nie może stwierdzać zgonu w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ);

po drugie, jeżeli został wezwany na wizytę domową w ramach POZ i tam doszło do zgonu lub stwierdził zgon;

po trzecie, jeżeli został do tego powołany przez starostę (i zawarł z nim odpowiednią umową – w takim przypadku jednak nie może stwierdzać zgonu w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.