10.01.2020

Kiedy lekarz może wystawiać recepty w formie papierowej?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio tematyka recept gości na moim blogu co jakiś czas (zob. np. tutaj). Dziś ponowienie na ten temat, ponieważ od dwóch dni obowiązkowo wszystkie recepty wystawia się w formie elektronicznej, co powoduje liczne pytania od użytkowników strony. Jedną z najczęściej powtarzających się kwestii jest to, w jakich sytuacjach lekarz może posłużyć się receptą papierową.
  Zasady związane z wystawianiem recept uregulowano w trzech aktach prawnych: ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, z dnia 12 maja 2011 r., ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Katalog sytuacji, w których można wystawić receptę papierową wskazano w art. 95b ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z tą ustawą, lekarz może wystawić receptę w formie papierowej, gdy:
1)  brak jest dostępu do systemu teleinformatycznego, umożliwiającego wystawienie recepty;
2)  wystawia receptę transgraniczną;
3)  wystawia receptę dla osoby o nieustalonej tożsamości;
4) wystawia receptę na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych prawem;
5)  wystawia receptę pro auctore;
6)  wystawia receptę pro familiae.
  W praktyce najwięcej kontrowersji wywołuje zwrot „brak dostępu do systemu teleinformatycznego”. Zgodnie ze stanowiskiem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia chodzi o brak dostępu do systemu P1 (tutaj). Z kolei ze stanowiska MInsiterstwa Zdrowia wynika, że uzasadnieniem wystawienia recepty papierowej może być m.in. brak prądu, awaria systemu, atak hakerski na stronę, brak dostępu do internetu. Niemniej Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że również w innych sytuacjach będą realizowane recepty papierowe (tutaj).
  Podsumowują, przejście na e-recepty stało się faktem, jednakże w wielu sytuacjach – przynajmniej na razie – recepty papierowe będą nadal honorowane. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy o refundacji recepty w postaci papierowej na refundowane leki muszą być opatrzone unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, nadawanymi przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.