09.11.2016

Kiedy lekarz dopuszcza się fałszowania dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Dość często we wpisach w tym blogu poruszam problem dokumentacji medycznej (zob. np. ważne wpisy do dokumentacji, dokumentacja wg NIK-u, najtrudniejszy przeciwnik na sali sądowej, dokumentacja medyczna a ocena staranności lekarskiej), bo jest to jeden z najważniejszych dowodów w sprawach sądowych. Dziś napiszę o fałszowaniu dokumentacji medycznej, ponieważ często otrzymuję pytania o konkretne sytuacje, dotyczące wypełnienia dokumentacji medycznej. Pytający często mają wątpliwość, czy dane działanie, związane z dokumentacją medyczną, jest prawidłowe. Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazanie praktyk, które sądy uznają za fałszowanie dokumentacji medycznej, a więc przestępstwo z art. 271 § 1 k.k., za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
  Zgodnie z orzecznictwem sądowym, za fałszowanie dokumentacji medycznej można uznać następujące działania:
•    fałszowanie podpisów pacjentów lub innych lekarzy (np. podbijanie się za lekarza jego pieczątką i podpisywanie);
•    wpisywanie do dokumentacji okoliczności, które nie miały miejsca (np. wpisywanie przebiegów w dokumentacji, gdy pacjent przebywa na przepustce; wykonania badania bez przeprowadzenia go);
•    podmienianie wyników badań, dołączonych do dokumentacji (np. dołączenie wyników badań innego pacjenta, które świadczą o poważnym schorzeniu kręgosłupa w celu umożliwienia pacjentowi uzyskania renty inwalidzkiej);
•    usuwanie fragmentów dokumentacji lub wyników badań, załączonych do dokumentacji (np. wyrwanie strony z dokumentacji medycznej);
•    przeprawianie cyfr obrazujących godziny w dokumentacji medycznej (np. przeprawienie 0 na 8 – godzina przyjęcia na oddział 17.10, przeprawienie na 17.18);
•    wystawienie zaświadczenia pacjentowi o stanie zdrowia bez badania go.
  Podsumowując, za fałszowanie dokumentacji medycznej może być uznana wszelka ingerencja w treść dokumentacji medyczne, polegająca na jej uzupełnieniu lub zmienianie wpisów do dokumentacji medycznej, która została dokonana bez zachowania trybu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Należy więc pamiętać, że zgodnie z § 4 ust. 3 przywołanego rozporządzenia: „Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji[…]”.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.