25.03.2017

Jak udowodnić, że pacjent nie przestrzega zaleceń?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

   Po ostatnim artykule, w którym pisałem o znaczeniu kontrolowania przestrzegania zaleceń przez pacjenta (patrz: tutaj), trafiło do mnie kilka e-maili z pytaniem, jak wykazać, że pacjent nie przestrzega zaleceń. Odpowiadając na tak postawione pytanie: udowodnić nieprzestrzeganie zaleceń przez pacjenta można za pomocą każdego środka dowodowego (np. dokumentacji medycznej, zeznań świadków, wyników badań), najprościej jednak można to zrobić poprzez zawarcie w dokumentacji medycznej odpowiednich informacji, które umożliwią sądowi wyciągniecie wniosku, że pacjent nie przestrzegał zaleceń. Poniżej przedstawię przykładowe adnotacje, które dowodzą nieprzestrzegania zaleceń przez pacjenta.
   Przede wszystkim należy zauważyć, że pacjent musi wiedzieć, iż nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich może prowadzić do negatywnych następstw zdrowotnych. Z tego względu proponuję, żeby lekarz po rozmowie z pacjentem nt. przestrzegania zaleceń zawsze odnotował w dokumentacji medycznej: „Pacjenta poinformowano o znaczeniu przestrzegania zaleceń i omówiono ryzyko samodzielnej modyfikacji terapii w przypadku [np. nadciśnienia tętniczego]”. Poza tym lekarz co jakiś czas powinien zadać pytania kontrolne, dotyczące przestrzegania zaleceń, i odnotować odpowiedzi w dokumentacji medycznej. Pytania takie mogą brzmieć:
- ile zapłacił Pan za lek przepisany na ostatniej wizycie? – w zależności od odpowiedzi pacjenta w dokumentacji medycznej powinna się znaleźć adnotacja: „Pacjent potwierdził rozpoczęcie terapii” albo „Pacjent nie potrafi podać ceny za przepisany lek. Poinformowano o znaczeniu rozpoczęcia terapii dla prawidłowego leczenia [np. nadciśnienia tętniczego]”;
- czy ma Pan/Pani problemy z przyjmowaniem leków? – w dokumentacji trzeba odnotować: „Pacjent deklaruje brak problemów z przyjmowaniem leków” albo „Pacjent ma kłopoty z regularnym przyjmowaniem leków. Ponownie poinformowano o znaczeniu przestrzegania zaleceń”;
- jak Pan/Pani przyjmuje przepisane na poprzedniej wizycie leki? – w dokumentacji należy zanotować: „Pacjent prawidłowo podaje dawkowanie leków” albo „Pacjent nie potrafi podać prawidłowego dawkowania leków. Poinformowano o znaczeniu przyjmowania właściwej dawki leków” (ewentualnie, co czasem się zdarza: „Pacjent oświadczył, że leki podaje mu żona, nie wie jakie są właściwe dawki leków. Poinformowano o konieczności osobistego kontrolowania przyjmowanych dawek leków”).
   Podsumowując, lekarz może zadać różne pytania, które wykażą, czy pacjent przestrzega zaleceń. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla ewentualnej linii obrony w przypadku nieuzasadnionych roszczeń pacjenta, lecz także jest istotne z punktu widzenia postępowania medycznego – jeżeli bowiem pacjent deklaruje przestrzeganie zaleceń a objawy nie ustępują, to lekarz powinien skorzystać z innej strategii leczenia lub pomyśleć o innych przyczynach dolegliwości, co także może pozwolić mu uniknąć sprawy sądowej.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.