02.04.2015

Jak rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, o którym mowa w Programie Szczepień Ochronnych?

category Szczepienia comments dodaj komentarz

  Jedna z użytkowniczek mojej strony zwróciła się do mnie z pytaniem, jak należy rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, którym posługuje się Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 w przypadku szczepienia: na błonicę, tężec, krztusiec oraz przeciwko Streptococcus pneumoniae. Jest to ciekawe zagadnienie, gdyż w przypadku dzieci urodzonych „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży” przepisy zalecają zastosowanie szczepionki o określonych właściwościach (błonica, tężec, krztusiec) lub nakładają na nie obowiązek poddania się szczepieniu (pneumokoki). Użytkowniczka, która przesłała mi swoje pytanie, wskazała, że w praktyce cytowany zwrot jest rozumiany dwojako: po pierwsze, jako dzień, w którym płód wkracza w 37 t.c. (czyli 36 t.c. + 7 dni); po drugie, jako dzień przed dniem, w którym płód wkracza w 38 t.c. (czyli 37 t.c. + 6 dni).
  W mojej opinii sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży” jest jednoznaczne w sensie prawnym i prawidłowa jest tylko ta interpretacja, która rozumie to sformułowanie jako dzień, w którym płód wkracza w 37 t.c. Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być stwierdzenie, że wiązanie ukończenia pewnego wieku z określonym dniem jest powszechne w praktyce prawniczej. Należy jednak podkreślić, że za ukończenie pewnego wieku uznaje się wśród prawników pierwszy dzień tego wieku. Przykładowo przed ukończeniem osiemnastego roku życia oznacza przed dniem osiemnastych urodzin, a nie przed dniem 19 urodzin, gdyż w sensie prawnym 18 lat i 3 dni, to już ukończone 18 lat. Z tej perspektywy zatem dzień, w którym ukończony został 37 t.c., to pierwszy dzień tego tygodnia (czyli 36 tygodni i 7 dni ewentualnie 37 tygodni i 0 dni).
  Takie rozumienie sformułowania „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży” odpowiada także celowi przepisów Programu Szczepień Ochronnych, który zmierza do zabezpieczenia dzieci przedwcześnie urodzonych (wcześniaków) z uwagi na ich słabiej wykształcony układ odpornościowy – stąd dzieci te mają obowiązek szczepienia przeciwko pneumokokom.
  Podsumowując, z prawnego punktu widzenia wpis w karcie porodu (wypisie), że dziecko urodzone zostało w 37 t.c. oznacza, że jest urodzone o czasie i nie przysługuje mu darmowe szczepienie p-ko pneumokokom.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.