23.11.2020

Jak dokumentować wywiązanie się z obowiązku informowania o szczepieniach w czasach epidemii?

category Szczepienia comments dodaj komentarz

Tematyka szczepień jest ciągle żywa, ostatnio pisałem o podpisywaniu gwarancji, że po szczepieniu nic się nie stanie (tutaj). Obecnie coraz częściej słyszę od lekarzy, że niektórzy pacjenci obawiają się szczepić swoje dzieci w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pojawia się więc naturalne pytanie o to, jak należy dokumentować wywiązanie się z obowiązku informacyjnego o szczepieniach, zwłaszcza teraz, gdy coraz bardziej zagraża koronawirus i inne choroby zakaźne. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

Przede wszystkim zacznę od tego, że zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną (przede wszystkim lekarza POZ) jest powiadomienie pacjenta lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub jej opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych. Z powyższego przepisu wynika obowiązek informowania o obowiązku wykonania szczepień obowiązkowych i o możliwości wykonania szczepień zalecanych. Dokumentowanie udzielania informacji o szczepieniach jest niezwykle ważne, ponieważ brak udzielenia stosownej informacji pacjentowi może powodować powstanie odpowiedzialności wykroczeniowej, zagrożonej karą grzywny (art. 51 pkt 1 ww. ustawy).

Dokumentując poinformowanie pacjenta o konieczności wykonania szczepień obowiązkowych, proponuję następujący wpis: „Poinformowano matkę [ojca, przedstawiciela ustawowego, rodziców etc.] o konieczności wykonania szczepienia [nazwa konkretnego szczepienia, np. przeciw odrze, różyczce, śwince] oraz o braku obecnie przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia. Wyjaśniono, że wykonanie tego szczepienia jest obowiązkowe a epidemia SARS-CoV-2 nie wyklucza jego wykonania. Omówiono, że powikłania chorób, przed którymi chroni szczepienie przeciw odrze, różyczce, śwince są niezwykle poważne i obejmują m.in. zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a nawet zgon. Matka wyraziła zgodę/odmówiła”.

Dokumentując poinformowanie pacjenta o możliwości wykonania szczepień zalecanych, proponuję następujący wpis: „Poinformowano pacjenta, że istnieje możliwość wykonania szczepienia przeciwko [nazwa choroby]. Wyjaśniono, że wykonanie tego szczepienia jest dobrowolne i wiąże się z odpłatnością w wysokości [cena] złotych. Przedstawiono korzyści ze szczepienia, zwłaszcza w kontekście epidemii SARS-CoV-2”.

Podsumowując, powyższe wpisy wykazują, że lekarz wypełnił swoje ustawowe obowiązki informowania o szczepieniach. Warto o tym pamiętać, ponieważ sądzę, iż wiele spraw sądowych, również dotyczących szczepień, ujrzy światło dzienne dopiero po epidemii.  

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.