07.09.2016

Dlaczego potrzebny jest podręcznik do PES z danej specjalizacji?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Dzisiaj temat tylko pozornie niezwiązany z prawem, lecz w praktyce niezwykle ważny. Uważam, że konieczne jest stworzenie oficjalnie zatwierdzonych i przyjętych (np. przez samorząd lekarski, CEM, Ministerstwo Zdrowia, konsultantów krajowych) listy podręczników obowiązujących do specjalizacji lekarskich. Moim zdaniem, każda specjalizacja lekarska powinna mieć wskazany jeden podręcznik obowiązujący do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES).
  Dlaczego to ważne? Można wskazać wiele powodów merytorycznych, jednakże ja sądzę, że najważniejszy jest powód prawny, związany z odpowiedzialnością lekarzy i procesami w sprawach o błędy medyczne. Otóż są dwa rodzaje biegłych, których powołują sądy: biegli z zakładów medycyny sądowej i biegli specjalizujący się w konkretnych zagadnieniach. Przykład: w sprawie dotyczącej braku odpowiednio wczesnego rozpoznania rzadkiego zespołu powoływany jest biegły sądowy, który całe życie naukowe zajmuje się tylko pacjentami z tym zespołem. Przykład II: w sprawie dotyczącej leczenia przez lekarza rodzinnego  cukrzycy u kobiety z zespołem Hashimoto powołany zostaje biegły sądowy diabetolog-endokrynolog, zajmujący się naukowo zagadnieniami dotyczącymi leczenia cukrzycy u kobiet z chorobami autoimmunologicznymi. Coraz częściej prokuratorzy i sądy sięgają po specjalistów od danych chorób, leków, czy sytuacji medycznych.
  Ktoś mógłby zadać pytanie, czy to źle. Na pierwszy rzut oka nie jest to złe, jednakże moje doświadczenia sądowe w bronieniu lekarzy pokazują, że biegli sądowi – będący krajowej a czasem nawet światowej sławy specjalistami w pewnych kwestiach – bardzo często potrafią znaleźć błąd lekarza: zacytować wysokospecjalistyczne badania, powołać się na artykuł opublikowany w anglojęzycznym czasopiśmie branżowym, ukazującym się np. w Indiach, czy też stwierdzić, że: „lekarz ze specjalizacją z [tu wstawiamy nazwę] powinien wiedzieć takie rzeczy”. To jest – moim zdaniem – podstawowy powód, dla którego powinien być oficjalny podręcznik obowiązujący lekarza do PES.
  Proszę zwrócić uwagę, że wprowadzenie oficjalnego podręcznika do PES z danej dziedziny miałoby bardzo pozytywne skutki w zakresie odpowiedzialności prawnej lekarzy: po pierwsze, stanowiłoby pewien standard aktualnej wiedzy medycznej; po drugie, lekarz mógłby uzasadniać swoje postępowanie odwołując się do informacji zawartych w takim podręczniku; po trzecie, biegły sądowy nie mógłby stwierdzić, że tego nie ma w podręczniku, ale i tak lekarz powinien to wiedzieć; po czwarte, podręcznik mógłby skutecznie służyć weryfikacji wiedzy biegłych sądowych w sytuacjach, w których opinia odbiegałaby od oficjalnych wytycznych towarzystw naukowych czy wiedzy medycznej.
  Podsumowując, uważam, że środowisko lekarskie powinno dążyć do wprowadzenia oficjalnej listy podręczników do danych specjalizacji, obowiązujących przed PES.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.