23.01.2014

Czyje są wyniki badań: pacjenta czy podmiotu leczniczego?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Kilka osób ostatnio pytało, czyje są wyniki badań diagnostycznych: pacjenta czy podmiotu leczniczego. Zanim odpowiem, podkreślę jednak, że nie ma przepisów wprost regulujących to zagadnienie, dlatego odpowiedź można uzyskać dopiero na podstawie analizy wielu przepisów. Odpowiadając na to pytanie, można rozróżnić dwie sytuacje, w których są inni właściciele wyników badań:

pierwsza, pacjent sam zleca i opłaca wykonanie badania,

druga, badania zleca podmiot leczniczy a opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia.

    Jeżeli chodzi o sytuację pierwszą, to wyniki badań należą do pacjenta, ponieważ wykupuje on pewną usługę i otrzymuje efekt jej wykonania. Innymi słowy, wyniki badań należą do pacjenta, jeżeli ich wykonanie opłacone zostało z jego prywatnych pieniędzy bez względu na to, czy wykonał je w prywatnym laboratorium analitycznym, szpitalu publicznym czy prywatnej lecznicy.

    Jeżeli chodzi o sytuację drugą, to wyniki badań należą do podmiotu leczniczego, który zlecał ich wykonanie, jeżeli zostały one opłacone ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka interpretacja pośrednio wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.), w którym wskazano:

─ w § 9 ust. 2 pkt 4, że skierowanie pacjenta na badanie lub konsultację powinno zawierać wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;

─ w § 15 ust. 1 pkt 10, że do historii choroby dołącza się „wyniki badań diagnostycznych, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby”

─ w § 17 ust. 1 pkt 5, że historia choroby, w części dotyczącej przyjęcia do szpitala, zawiera „wyniki badań dodatkowych i dane o postępowaniu lekarskim przy przyjęciu do szpitala oraz uzasadnienie przyjęcia”;

─ w § 18 ust. 1 pkt 2, że historia choroby, w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji, zawiera „wyniki badań diagnostycznych lub konsultacji”.

Z przepisów tych jednoznacznie wynika, że wyniki badań diagnostycznych są częścią dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego. Tym samym pacjentowi nie można wydać wyników badań, gdyż spowodowałoby to brak możliwości dołączenia ich do dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego w sytuacjach, w których prawo tego wymaga.

    Warto także dodać, że w § 22 ww. rozporządzenia, w którym wskazano dokumenty wydawane pacjentowi po pobycie w szpitalu, sprecyzowano, iż w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego zamieszcza się „opis wyników badań diagnostycznych”. Tym samym z przepisu tego pośrednio wynika, że nie wydaje się pacjentowi wyników badań diagnostycznych.

     Na koniec należy jednak podkreślić, że pacjent ma prawo do kserokopii dokumentacji medycznej, w tym wyników badań diagnostycznych, odpisu tej dokumentacji, a także wypisu z niej lub oryginałów za potwierdzeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.