17.05.2019

Czy zgoda na standardowe postępowanie okołoporodowe obejmuje również szczepienia obowiązkowe?

category Szczepienia comments dodaj komentarz

  Jeden z użytkowników mojej strony pyta, czy podpisywana na izbie przyjęć przez pacjentkę zgoda na standardowe procedury okołoporodowe obejmuje zgodę na szczepienia obowiązkowe noworodka. Pytanie to jest bardzo ciekawe, a odpowiedź może być wyłącznie typowo prawnicza: to zależy.
  Pacjent, przychodząc do szpitala, wyraża (pisemnie lub domyślnie) zgodę na standardowe procedury szpitalne i postępowanie zgodne z regulaminem podmiotu leczniczego. Tym samym powstaje pytanie o standard i o to, co jest standardową procedurą szpitalną. W praktyce przyjmuje się, że są to zwykłe czynności związane z pobytem w szpitalu i udzielaniem świadczeń zdrowotnych (a więc np. założenie opaski indentyfikacyjnej, założenie wenflonu, obecność na obchodzie).

  Jeżeli chodzi o rozumienie pojęcia standardowej procedury okołoporodowej, to trzeba sięgnąć do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, które określa procedury opieki okołoporodowej. Zgodnie z przepisami procedury te obejmują m.in. przeprowadzenie badań wstępnych rodzącej, sprawdzenie grupy krwi, zebranie wywiadu położniczego, wykonanie badań laboratoryjnych, zakładanie wkłucia do żyły obwodowej, oceny czynności serca płodu po każdym skurczu mięśnia macicy (standardy IX-XII). Z tego wynika, że zgoda na standardowe postępowanie okołoporodowe z zasady odnosi się do postępowania okołoprodowego opisanego w rozporządzeniu i nie obejmuje szczepień noworodka. Dodatkowo należy zauważyć, że przywołane rozporządzenie oddzielnie wymienia elementy opieki nad noworodkiem (tj. profilaktykę zakażenia przedniego odcinka oka zgodnie z zaleceniami, profilaktykę krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K zgodnie z aktualnymi zaleceniami, szczepienia według aktualnego Programu Szczepień Ochronnych). Tym samym należy przyjąć, że procedury okołoporodowe i procedury opieki nad noworodkiem nie są tożsame.
  W związku z powyższym uważam, że zgoda na standardowe procedury okołoporodowe nie obejmuje zgody na szczepienia obowiązkowe noworodka, chyba że co innego zastrzeżono w treści zgody (np. zgoda obejmuje standardowe procedury opieki okołoporodowej oraz opieki nad noworodkiem, w tym szczepienie noworodka, podanie mu witaminy K oraz wykonanie badania przedniego odcinka dna oka). Trzeba bowiem pamiętać, że podmiot leczniczy może od razu w jednym dokumencie odebrać zgodę na standardowe procedury okołoprodowe i na standardowe procedury opieki nad noworodkiem.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.