05.05.2017

Czy zawierając umowę o szkolenie specjalizacyjne w ramach wolontariatu lekarz ma prawo do urlopu i innych tego typu uprawnień?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem od jednej z użytkowniczek swojej strony pytanie o to, czy zawierając umowę o szkolenie specjalizacyjne bez pobierania wynagrodzenia za pracę (umowa o wolontariat) ma „prawo do urlopu, urlopu wychowawczego oraz zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy”. Pytanie to można jednak potraktować szerzej: czy umowa o wolontariat (pisząc językiem ustawowym: porozumienie o wolontariacie) musi gwarantować konkretne uprawnienia wolontariuszowi.
  Przed odpowiedzią na to pytanie należy przypomnieć, że zasady zawierania porozumienia o wolontariacie zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przywołana ustawa określa, że: „Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania”. Jak z tego wynika, ustawa dość skąpo określa elementy niezbędne umowy-porozumienia o wolontariacie, zaliczając do nich jedynie to, że umowa ta musi określać rodzaj świadczeń, ich zakres, sposób ich wykonywania, czas ich wykonywania i postanowienia dotyczące jego rozwiązania. Więcej miejsca w ustawie poświęcono temu, co podmiot korzystający z pracy wolontariusza może mu zapewnić (np. podmiot korzystający może zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, może także pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy). Oznacza to, że treść porozumienia o wolontariacie może zostać dowolnie ukształtowana przez strony z uwzględnieniem zasad wskazanych w przepisach przywołanej ustawy (np. zasady, że wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń wynikających z porozumienia o wolontariacie). Innymi słowy, umowa o wolontariat nie musi gwarantować wolontariuszowi żadnych uprawnień z wyjątkiem prawa do rozwiązania umowy.
  Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie: wolontariuszowi z samego faktu zawarcia umowy o wolontariat nie przysługują prawo do urlopu wypoczynkowego i inne prawa pracownicze (wskazane przede wszystkim w Kodeksie pracy). Należy jednak podkreślić, że treść porozumienia o wolontariacie może zostać dowolnie ukształtowana przez strony, które mogą przewidzieć np. urlop i inne uprawnienia wolontariusza.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.