09.09.2019

Czy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta jest związana z ubezpieczeniem lekarza?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Pomimo wakacyjnej przerwy, pytania na moją skrzynkę e-mailową ciągle napływały, za co wszystkim bardzo dziękuję. W jednym z nich poruszono niezwykle ciekawy wątek, dotyczący związku wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjenta z ubezpieczeniem obowiązkowym lekarza. Warto temat ten omówić, ponieważ w środowisku medycznym dość często spotykam się z nieprawdziwym przekonaniem, iż wysokość ubezpieczenia obowiązkowego jest swego rodzaju wyznacznikiem wysokości rekompensaty dla pacjenta.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że pacjent ma możliwość otrzymania rekompensaty od lekarza z różnych tytułów prawnych (z różnych przyczyn). Najczęściej będą to: wyrządzenie szkody, naruszenia praw pacjenta a niekiedy także za nienależyte wykonanie umowy. Z uwagi na to, że najczęściej podstawą prawną będzie wyrządzenie szkody, to poniżej omówię tylko tę kwestię.  
  Zasadniczo rzecz ujmując, w przypadku popełnienia przez lekarza błędu medycznego konsekwencje zdrowotne tego błędu poniesie przede wszystkim pacjentem. Konsekwencje te mogą mieć dwojaki wymiar: szkody, rozumianej jako uszczerbek w majątku pacjenta, i krzywdy, ujmowanej jako cierpienie.  Za szkodę należy się odszkodowanie, które obejmuje wszelkie wynikłe ze szkody koszty. Do kosztów tych najczęściej zalicza się: koszty leczenia, rehabilitacji, dojazdów, leków, materiałów medycznych a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu, w przypadku zgonu zaś koszty pogrzebu (art. 444 § 1 i art. 446 § 1  k.c.). Jeżeli zaś chodzi o krzywdę, to w celu jej zrekompensowania przyznaje się zadośćuczynienie (art. 445 k.c.). W praktyce sądy przy wymierzaniu kwoty zadośćuczynienia biorą pod uwagę wiele różnego rodzaju okoliczności. Przykładowo: funkcje zadośćuczynienia (przede wszystkim funkcję kompensacyjną), przeciętną stopę życiową społeczeństwa, rodzaj doznanej szkody, rodzaj naruszonego dobra prawnego (np. życie i zdrowie są uznawane za najcenniejsze), długość trwania szkody, wynikające ze szkody cierpienia, trwałość następstw szkody, wiek poszkodowanego, wpływ szkody na funkcjonowanie poszkodowanego w społeczeństwie, indywidualne okoliczności sprawy, szanse na przyszłość czy stopień winy sprawcy.
  Podsumowując, wysokość ubezpieczenia lekarza może zostać przez sąd uwzględniona jedynie w ramach tzw. indywidualnych okoliczności sprawy, jednakże jest to jeden z wielu elementów, które sąd może wziąć pod uwagę. Oznacza to, że wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest w żaden sposób związana z wysokością ubezpieczenia lekarza.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.