04.05.2023

Czy rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych leczenia bólu dotyczy także prywatnych praktyk lekarskich?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Jeden z użytkowników strony zadał mi pytanie o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Czytelnik mojej strony pyta, czy rozporządzenie to (które weszło w życie w dniu 24 lutego) dotyczy także gabinetów prywatnych. Pytanie od użytkownika strony jest bardzo istotne, ponieważ w przywołanym rozporządzenie wprowadzono kilka nowych obowiązków lekarzy m.in. diagnozowania, leczenia i monitorowania bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny.

  Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia określa ono „standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego oraz bólu stanowiącego istotny problem kliniczny, w warunkach ambulatoryjnych”. Dla ustalenia zakresu obowiązania tego rozporządzenia kluczowa jest interpretacja sformułowania „w warunkach ambulatoryjnych”. W związku z tym należy przypomnieć, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej rozróżnia jedynie dwa rodzaje działalności leczniczej: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitalne i inne niż szpitalne) oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (art. 8). Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, świadczenia rehabilitacji leczniczej oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego (art. 10-11). Z powyższego wynika, że rozporządzenie dotyczy każdego podmiotu leczniczego, który udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

  Podkreślenia wymaga, że rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych obejmuje nie tylko podmioty lecznicze mające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, lecz również te podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają kontraktu z NFZ. Wynika to z faktu, że rodzaj działalności leczniczej (świadczenia szpitalne, świadczenia inne niż szpitalne wymagające całodobowej opieki oraz świadczenia ambulatoryjne) nie jest związany z posiadaniem kontraktu z NFZ.

  Odpowiadając na tytułowe pytanie, tak, rozporządzenie to dotyczy również prywatnych praktyk lekarskich niezależnie od tego, czy mają one kontrakt z NFZ czy nie.

  W celu ustalenia, czy przedmiotowe rozporządzenie dotyczy Państwa podmiotu leczniczego należy w wyszukiwarce podmiotów leczniczych (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search) sprawdzić w rubryce 26 wpisany rodzaj wykonywanej działalności leczniczej. Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi mieć zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą kod rodzaju działalności leczniczej. Obecnie są tylko trzy kody: 1 – Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, 2 – Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz 3 – Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.