21.11.2013

Czy rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Cytowany przepis jednoznacznie wskazuje trzy kategorie podmiotów uprawnionych do wglądu w dokumentację medyczną – jak wynika z redakcji przepisu wyliczenie to ma charakter zamknięty (można to wnosić z tego, że w przepisie nie użyto np. wyrażenia „w szczególności”) i rodzina pacjenta się w nim nie znajduje. Należy zatem stwierdzić, że rodzina (tj. dzieci, rodzice, krewni, powinowaci) pacjenta nie ma prawa wglądu w dokumentację medyczną. Wyjątkiem od tej reguły będzie tylko sytuacja przedstawicieli ustawowych pacjenta (patrz: Kim jest przedstawiciel ustawowy? w dziale Zgoda i informowanie), którzy mają zapewnione prawo wglądu w dokumentację medyczną – będą to najczęściej rodzice pacjenta małoletniego.

Na marginesie należy jednak dodać, że pacjent może upoważnić członków rodziny (poprzez imienne wskazanie poszczególnych członków rodziny) do wglądu w swoją dokumentację medyczną – w tym przypadku jednak prawo wglądu w dokumentację medyczną tych członków rodziny wynika nie z faktu pokrewieństwa czy powinowactwa z pacjentem, lecz z upoważnienia.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.