27.11.2014

Czy praktyka lekarska ma obowiązek zgłaszać zbiór danych pacjentów do GIODO?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem e-mail z pytaniem, czy praktyka lekarska ma obowiązek zgłaszać do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (dalej: GIODO) zbiór danych swoich pacjentów. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: z reguły nie, jednakże w niektórych przypadkach tak.

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, obowiązek zgłoszenia bazy danych do GIODO stosuje się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z m.in. działalnością zarobkową lub zawodową. Oznacza to, że praktyki lekarskie miałyby obowiązek zgłaszania zbioru danych osobowych swoich pacjentów. Od tej ogólnej reguły wprowadzono jednak wyjątki. Jednym z nich jest art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym administrator danych (a więc np. lekarz – właściciel praktyki lekarskiej) nie musi rejestrować zbioru danych, jeżeli dotyczy on osób korzystających z ich usług medycznych. Oznacza to, że praktyka lekarska nie musi zgłaszać zbioru danych swoich pacjentów do GIODO.

  Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy podmiot leczniczy wykorzystuje zbiór danych pacjentów do innych celów niż udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. w celach marketingowych), to ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych do GIODO.

  Na koniec trzeba dodać, że pomimo brak obowiązku zgłoszenia zbioru danych do GIODO, praktyka lekarska ma obowiązek zabezpieczenia zbioru danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.