18.07.2016

Czy plan opieki przedporodowej i plan porodu powinien być podpisany przez ciężarną?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony zadał ciekawe pytania, dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (dalej: r.s.f.). Lekarz ten zapytał o to, czy plan opieki przedporodowej i plan porodu powinien być podpisany przez ciężarną.
   Odpowiadając na to pytanie: najlepiej, żeby dokumenty te podpisała i ciężarna, i lekarz, choć takiego wymogu wprost nie wprowadzono w rozporządzeniu z dnia 20 września 2012 r. Moje stanowisko, że plany powinny być podpisane przez lekarza i pacjentkę, wynika z tego, iż w standardzie IV.1 zdanie 1 r.s.f. napisano, że: „Podczas opieki przedporodowej osoba sprawująca opiekę oraz ciężarna ustalają plan opieki przedporodowej oraz plan porodu”. Kluczowe dla dalszych rozważań znaczenie ma słowo „ustalają”, które oznacza, że decyzja o planie opieki przedporodowej musi być podjęta wspólnie przez lekarza i przez ciężarną. „Ustalać” w języku polskim oznacza bowiem „decydować o ostatecznej formie, postaci lub przebiegu czegoś” (internetowy słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ustala%C4%87.html). Tym samym zwrot "osoba sprawująca opiekę oraz ciężarna ustalają" nie może być inaczej rozumiany niż jako konieczność wspólnego wypracowania przez lekarza i pacjentkę planu opieki przedporodowej oraz planu porodu.
  W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej – a więc sporu prawnego – jedynym pewnym sposobem udowodnienia, że plan opieki przedporodowej i plan porodu były ustalane wspólnie, jest złożenie pod nim podpisów przez osoby, biorące udział w ustaleniach, a więc przez lekarza i pacjentkę. Oczywiście brak podpisów nie oznacza, że plan nie był wspólnie ustalony. Brak podpisu powoduje jedynie, że dla stwierdzenia, czy plan opieki przedporodowej i plan porodu były wspólnie ustalone przez pacjentkę i przez lekarza, konieczne staje się przeprowadzenie dowodów z zeznań lekarza, pacjentki lub innych świadków ustalania tych planów. W praktyce jest zaś najczęściej tak, że jedynymi świadkami ustalania planów są sami zainteresowani (czyli lekarz i pacjentka), którzy najczęściej mają rozbieżne zdanie na ten temat. Z powyższych względów uważam, że najłatwiej dowieść wspólnego ustalania omawianych planów poprzez złożenie pod nimi podpisów lekarza i pacjentki.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.