03.01.2018

Czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej można udostępnić dokumentację medyczną pacjentów?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Jednak z użytkowniczek mojej strony zwróciła się z pytaniem, czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej: Sanepid) można na jej żądanie udostępnić dokumentację medyczną pacjenta. Pani Doktor pisze, że udostępniono imienny wykaz osób uchylających się od szczepień, ale jej wątpliwość wzbudziło to, że „Sanepid zwrócił się oficjalnym pismem o przekazanie pełnej dokumentacji medycznej dzieci, których rodzice uchylają się od obowiązku wykonania u nich szczepień ochronnych”. Z podobnym pytaniem coraz częściej zwracają się do mnie lekarze, ponieważ – jak wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny – liczba osób odmawiających szczepień gwałtownie rośnie (z 5000 w 2012 r. do 25 tysięcy w I połowie 2017 r.).  
  Poddanie się niektórym szczepieniom ochronnym jest obowiązkiem prawnym (art. 17 ust. 1 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi), a Sanepid jest urzędem powołanym do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem szczepień ochronnych w Polsce (art. 5 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Z tego powodu wprowadzono obowiązek przekazywania do powiatowego inspektora sanitarnego przez lekarza odpowiedzialnego za szczepienia kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych (§ 13 rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych). Zgodnie z wzorem tego sprawozdania załącznikiem do niego ma być imienny wykaz osób uchylających się od szczepień. Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że przepis nie upoważnia do zawarcia w sprawozdaniu innych danych tych osób (np. adresu czy numeru PESEL). Powstaje więc pytanie czy lekarz może Sanepidowi udostępnić inne dane tych osób. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, o ile Sanepid zażąda innych danych. Zgodnie bowiem z art. 25 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inspektor sanitarny „w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo […] żądania pisemnych lub ustnych informacji [oraz] żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych”. Z przepisu tego jednoznacznie więc wynika, że Sanepid może żądać nie tylko przekazania danych osobowych (adres, PESEL itd.), lecz także dokumentacji medycznej, dotyczącej określonego pacjenta lub pacjentów.
  Podsumowując, lekarz odpowiedzialny za szczepienia może przekazać dokumentację medyczną oraz dane pacjentów Sanepidowi, o ile wystąpi on z takim żądaniem w toku wykonywanej kontroli.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.