26.06.2017

Czy pacjentowi należy zawsze wydawać pełen opis wizyty?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Kilka dni temu na jednym ze szkoleń rozważaliśmy interesującą kwestię, która dotyczy aspektów psychologiczno-prawnych pracy z pacjentem. Jeden z uczestników szkolenia powiedział, że prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej i ma taki zwyczaj, iż za każdym razem wydaje pacjentowi wydruk całości wizyty. Pacjent w tym gabinecie otrzymuje więc pełną dokumentację z wizyty, a więc badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, rozpoznania, opis wykonanych badań i zalecenia, a także orzeczenia o stanie zdrowia (recepty, zwolnienia), jeżeli są wystawione. Moim zdaniem, praktyka ta jest zgodna z prawem, ale bardzo niebezpieczna i dlatego ją odradzam.
  Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że musimy odróżnić dwie sytuacje: pierwszą – w której pacjent żąda dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku czy odpisu; drugą – w której pacjent nie żąda udostępnienia dokumentacji medycznej. Już na wstępie zaznaczam, że jeżeli chodzi o pierwszą sytuację (czyli żądanie pacjenta wydania kopii dokumentacji medycznej), to należy w najkrótszym możliwym czasie wydać pacjentowi kopię lub wydruk żądanej dokumentacji medycznej – jak jest to możliwe, to nawet od ręki. W przypadku jednak tej drugiej sytuacji, należy zwrócić uwagę, że choć jest ona zgodna z prawem (przepisy nie zakazują wydawania pacjentowi pełnej dokumentacji medycznej z wizyty po każdej wizycie), to niesie ona ze sobą pewne ryzyko. Niebezpieczeństwo wydawania pacjentowi pełnej dokumentacji medycznej po każdej wizycie polega na tym, że z taką dokumentacją pacjent może zgłosić się do innego lekarza i poprosić o ocenę lub weryfikację postępowania pierwszego lekarza. Zwracam na to uwagę, ponieważ z prowadzonych w Polsce badań wynika, że 19% pacjentów zawsze lub bardzo często po konsultacji z lekarzem stara się uzyskać opinię innego lekarza. Ma to istotne znaczenie, gdyż lekarze są bardzo często wobec siebie krytyczni. Widząc dokumentację innego lekarza, kolejny lekarz zawsze łatwo może osłabić zaufanie pacjenta do swojego poprzednika („o widzę, że Pan Doktor nie ufa Pani, bo się zabezpiecza w tej dokumentacji jak może”, „nie wiem dlaczego doktor nie spytał o…”, „hmm, opis usg coś nieszczególnie doktorowi wyszedł, mam nadzieję, że zdjęcia porobił lepiej”).
  Podsumowując, zachęcam wszystkich lekarzy, żeby zawsze wydawali pacjentowi zalecenia na piśmie, jednakże pełną dokumentację medyczną – z przyczyn pozaprawnych – należy wydawać tylko na żądanie pacjenta.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.