28.03.2023

Czy pacjentowi hospitalizowanemu należy zapewnić leki na choroby niezwiązane z powodem hospitalizacji?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Dość często podmioty lecznicze zwracają się do mnie z pytaniem o to, czy pacjentowi hospitalizowanemu należy zapewnić leki na choroby, które nie są związane z przyczyną hospitalizacji. Temat ten jest dość istotny i często wywołuje kontrowersje, ponieważ narosło wokół tego wiele niedomówień. Poniżej zatem konkretna odpowiedź na tę wątpliwości.

  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że regulacje w tej sprawie znajdują się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 tej ustawy: „Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne […] zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia”. Z przepisu tego wprost wynika, że pacjentowi należy zapewnić te leki, które są konieczne do wykonania świadczenia.

  W praktyce spory pojawiają się właśnie na tle sformułowania „konieczne do wykonania świadczenia”. Rozwiewając wątpliwości, należy stwierdzić, że konieczne do wykonania świadczenia są nie tylko leki, które podaje się w związku z przyczyną hospitalizacji, lecz także wszystkie leki, które pacjent przyjmuje w związku z chorobami przewlekłymi – bez podania tych leków mogłoby się bowiem okazać, że wyleczono złamaną nogę, ale pacjent zmarł na zaburzenia rytmu serca (które miał rozpoznane). Z tego powodu w orzecznictwie sądowym wielokrotnie wskazywano, że pacjent ma prawo oczekiwać od podmiotu leczniczego otrzymania wszystkich potrzebnych mu leków bezpłatnie. Trzeba jednak podkreślić, że kwestię jakie leki są konieczne ocenia personel medyczny z uwzględnieniem wiedzy medycznej, a nie pacjent (tak np. postanowienie Sąd Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia  25 kwietnia 2012  r., sygn. akt I ACz 692/12).

  Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie, pacjentowi hospitalizowanemu należy zapewnić leki na choroby niezwiązane z powodem hospitalizacji, jeżeli przyjmuje je na stałe.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.