23.03.2022

Czy pacjent z Ukrainy ma takie same prawa jak pacjent objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W związku z tym, że wielu polskich lekarzy udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom z Ukrainy, pojawiają się pytania o to, czy pacjent z Ukrainy ma takie same prawa jak pacjent objęty obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Kwestia ta ma coraz większe znaczenie, ponieważ coraz więcej lekarzy informuje mnie, że wizyty pacjentów z Ukrainy stają się codziennością.

  Odpowiadając na tytułowe pytanie, należy przypomnieć, że ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie zmodyfikowała zasad udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z Ukrainy a jedynie nadała im uprawienia do korzystania z opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie dotyczącym osób ubezpieczonych w Polsce, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także ordynowania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Oznacza to, że nie mamy specjalnych regulacji prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z Ukrainy.

  Mając to na uwadze trzeba pamiętać, że obecnie mamy dwa tryby udzielania świadczeń przez lekarza: zwykły (planowy) i nagły. Ten pierwszy skutkuje koniecznością respektowania wszystkich prawa pacjenta i obejmuje większość przypadków udzielania świadczeń zdrowotnych, ten drugi zaś to obowiązek niesienia pomocy medycznej w przypadkach niecierpiących zwłoki (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty), w których to przypadkach można pominąć niektóre prawa pacjenta (np. prawo do informacji o stanie zdrowia), ponieważ należy się skupić na ratowaniu życia lub zdrowia pacjenta.

  Przenosząc powyższe spostrzeżenie na pacjentów z Ukrainy, należy stwierdzić, że pacjent z Ukrainy ma takie same prawa jak pacjent polski, ponieważ ustawa nie różnicuje tych praw. Tym samym pacjent (niezależnie od tego skąd jest) w sytuacji planowego udzielania świadczeń zdrowotnych ma wszystkie prawa pacjenta, w tym prawo do opieki zdrowotnej, prawo do informacji medycznej i prawo do świadomego wyrażania zgody.

  Nie ulega dla mnie zatem wątpliwości, że podmioty lecznicze stoją przed ogromnym wyzwaniem, które polega na tym, że muszą zapewnić pacjentom z Ukrainy przestrzeganie ich praw jako pacjentów.

  Podsumowując, uważam, że należy pomagać osobom z Ukrainy, jednakże szkoda, że w przepisach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie wprowadzono okresu pozwalającego na dostosowanie się podmiotów leczniczych do nowych obowiązków lub nie zmodyfikowano np. niektórych praw pacjenta wobec pacjentów z Ukrainy, warunkując to możliwością ich respektowania (np. prawa do informacji o stanie zdrowia).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.