16.06.2023

Czy pacjent ma prawo wybrać lekarza, który udziela mu świadczeń zdrowotnych w publicznym szpitalu?

category Najnowsze comments dodaj komentarz

  To pytanie, które coraz częściej pojawia się w różnego rodzaju dyskusjach. Jest to oczywiście związane z tym, że wielu pacjentów chciałby mieć pewność, iż określony lekarz będzie się nimi zajmował. Nie dziwi więc, że w jednej ze spraw sądowych pojawiła się taka kwestia i rozstrzygał ją sąd.

  Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 2021 r. (sygn. akt I ACa 1009/19) przyznano pacjentowi 40.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do informacji. W sprawie chodziło o to, że u dziecka doszło do przedwczesnego zrośnięcia jednego szwu czaszkowego i wykonania kilku zabiegów. Rodzice dziecka nie dostali informacji o tym, że konieczne będą trzy zabiegi operacyjnej i sąd w tym zakresie uznał ich roszczenia za słuszne.

  Równocześnie, oprócz naruszenia prawa do informacji, rodzice zarzucali także naruszenie prawa do wyboru lekarza w publicznym szpitalu. Odnosząc się do tej kwestii, sąd stwierdził, że: „nie sposób uznać, jak wskazuje to strona powodowa, aby katalog praw pacjenta obejmował także prawo do wyboru lekarza, gdyż w przypadku świadczeń udzielanych w zakresie publicznej służby zdrowia, pacjent nie ma decydującego wpływu na wybór osoby prowadzącej leczenie czy wykonującej operację”.

  W mojej ocenie wyrok odpowiada aktualnemu stanowi prawnemu. Na tej podstawie można stwierdzić, że pacjent nie ma prawa wyboru lekarza, który udziela mu świadczeń zdrowotnych w publicznym szpitalu. Co więcej, taki stan prawny jest bardzo dobry, ponieważ umożliwienie pacjentowi wyboru lekarza w publicznej ochronie zdrowia, który udziela mu świadczeń zdrowotnych, mogłoby znacząco przyczynić się do dezorganizacji pracy poszczególnych oddziałów (np. poprzez to, że pacjenci wybierali by częściej jednego lekarza a nie pozostałych).

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.