19.05.2016

Czy osoba upoważniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta może udzielić upoważnienia dalszego?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Jeden z użytkowników mojej strony zadał ostatnio bardzo ciekawe pytanie, dotyczące następującej sytuacji: osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania pełnej informacji o jego stanie zdrowia przyszła z inną osobą i zaczęła wypytywać lekarza o stan zdrowia pacjenta. Na pytanie lekarza, czy także jej towarzysz ma upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta odpowiedziała, że ona mu go udziela. Użytkownik mojej strony zadał więc pytanie, czy osoba upoważniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta może udzielić upoważnienia dalszego (upoważnienia dla innych osób).
  Odpowiadając na to pytanie jednym zdaniem: nie może. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że art. 31 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyraźnie stanowi, że: „Lekarz może udzielić informacji, o której mowa w ust. 1 [informacja o stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu, rokowaniach itd. – przyp. R.T.], innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego”. Z treści tego przepisu wynika więc jednoznacznie, że lekarz może informować tylko osoby osobiście upoważnione przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli pacjent go posiada (przeważnie chodzi o pacjentów niepełnoletnich). Tym samym brzmienie przepisu wyklucza informowanie innych osób. Powyższą wykładnię językową potwierdza także wykładnia funkcjonalna: przepisy regulujące wyjątki od pewnych zasad należy interpretować zawężająco (zasada: extensiones non sunt extendendae). Ponieważ możliwość informowania osoby trzeciej jest wyjątkiem od zasady zachowania tajemnicy zawodowej, to należy uprawnienie to interpretować zawężająco.
  Z powyższych powodów uważam, że osoba upoważniona do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta nie może udzielić upoważnienia dalszego (upoważnienia innej osobie).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.