10.10.2019

Czy można wywoływać pacjenta po nazwisku?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio spotkałem się u lekarza z następująca sytuacją: pacjenci siedzą w poczekalni a lekarz wywołuje kolejnych pacjentów po nazwisku, krzycząc przez uchylone drzwi: „pan Kowalski”, „pani Nowak”. Pomimo zmiany przepisów i wejścia w życie RODO, praktyka taka nadal się utrzymuje. Zagadnięty o to przeze mnie lekarz, odpowiedział, że nazwisko nie identyfikuje pacjenta, bo identyfikuje go dopiero PESEL.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zarówno z punktu widzenia polskiej Konstytucji (art. 47, art. 51 Konstytucji), jak i przepisów Unii Europejskiej (art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do ochrony jego danych osobowych i ich nieujawniania osobom trzecim przez podmiotu uprawnione do ich przetwarzania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że zgodnie z przepisami RODO przez zwrot „dane osobowe” rozumie się: „wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej («osobie, której dane dotyczą»); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny […]”.
  W związku z powyższym można stwierdzić, że jest możliwa do zidentyfikowania osoba, która reaguje na konkretne (imię i) nazwisko u lekarza. Niewątpliwie też informacja, że konkretna osoba korzysta z usług lekarza (np. o określonej specjalności) jest daną osobową dotyczącą jej stanu zdrowia. Z tego powodu ujawnienie danych osobowych pacjenta przez lekarza poprzez wezwanie go do gabinetu po nazwisku jest niedopuszczalne i może wywołać skutki prawne w zakresie odpowiedzialności prawnej lekarza i podmiotu leczniczego.
  Warto w powyższym kontekście też przypomnieć, że podobne stanowisko w tym zakresie kilkukrotnie wyrażał już Rzecznik Praw Pacjenta oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (obecnie Urząd Ochrony Danych Osobowych – zob. np. tutaj).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.