21.11.2013

Czy można wystawić zaświadczenie bez zbadania pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Artykuł 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) przesądza, że: „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby”. Z tego przepisu wynika, że przed wystawieniem jakiegokolwiek orzeczenia o zdrowiu pacjenta lekarz ma obowiązek go zbadać (osobiście bądź za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).

Nie ulega wątpliwości, że wszelkiej maści zaświadczenia (o leczeniu w poradni specjalistycznej, o chorowaniu na chorobę przewlekłą, o braku przeciwwskazań do operacji) są orzeczeniami o stanie zdrowia pacjenta. Trzeba zatem stwierdzić, że co do zasady przed wydaniem zaświadczenia lekarz ma obowiązek zbadania pacjenta. Należy jednak zauważyć, że cytowany przepis nie łączy dopuszczalności wystawiania orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta z obowiązkiem każdorazowego zbadania go. Z tego względu w praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje:

― po pierwsze, do wystawienia danego orzeczenia (zaświadczenia) konieczne jest określenie aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a więc zbadanie go bezpośrednio przed wystawieniem orzeczenia (przykładem takiego orzeczenia jest wstawienie zwolnienia ZUS ZLA);

― po drugie, na podstawie dokonanego w przeszłości badania lekarz może wydać orzeczenie bez konieczności ponownego badania pacjenta bezpośrednio przed wydaniem orzeczenia, gdyż stan zdrowia pacjenta w tym zakresie nie mógł ulec zmianie (przykładem tego rodzaju orzeczenia jest zaświadczenie o chorobie przewlekłej albo skierowanie do poradni specjalistycznej).

Z powyższego wynika, że lekarz nie może wydać zaświadczenia bez zbadania pacjenta, jednakże niektóre zaświadczenia nie muszą być poprzedzone każdorazowym bezpośrednim zbadaniem pacjenta.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.