23.11.2013

Czy można ukarać lekarza za niewypisanie recepty refundowanej?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Jeden z użytkowników strony zadał ciekawe pytanie o interpretację prawną następującej sytuacji: do lekarza pierwszego kontaktu, pracującego w SP ZOZ-ie mającym kontrakt z NFZ-em, zgłosił się po poradę lekarską pacjent z aktualnym dowodem ubezpieczenia. Lekarz ustalił, że pacjent ma nadciśnienie tętnicze i zalecił stosowanie leku Bisocard. Pacjent dowiedział się w aptece, że nie jest to lek refundowany i że są refundowane odpowiedniki tego leku (Bisoratio, Coronal). Pacjent wrócił do lekarza i zażądał wypisania leku refundowanego, strasząc lekarza odpowiedzialnością prawną za uniemożliwienie mu uzyskania leku refundowanego.

Analizując od strony prawnej te sytuację, należy wskazać, że podstawowym obowiązkiem lekarza jest leczenie zgodnie z wiedzą medyczną (art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązek, t.j. Dz.U.2011.277.1634 ze zm.). Równocześnie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.122.696 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2012.159 ze zm.), nie nakładają na lekarza obowiązku wybrania leku refundowanego w przypadku możliwości przepisania pacjentowi co najmniej dwóch leków, z których jeden jest refundowany. Skoro zatem lekarz nie ma obowiązku wybrania leku refundowanego, to nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za niewybranie takiego leku. Tym samym pacjent nie ma podstaw prawnych do formułowania pod adresem lekarza żadnych żądań w tym zakresie.

Podsumowując, lekarz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewypisanie ubezpieczonemu pacjentowi leku refundowanego.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.