21.10.2021

Czy można przedłużyć receptę na podstawie danych z profilu pacjenta?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Po wykładzie nt. pułapek teleporad zgłosiła się do mnie uczestniczka tego webinaru z niezwykle ciekawym pytaniem: „Czy mogę kontynuować leczenie, jeśli zgłasza się do mnie pacjent pierwszorazowy na teleporadę, który nie ma zaświadczenia lekarskiego z rozpoznaniem choroby, ale na profilu pacjenta są widoczne recepty, które były wypisywane wcześniej?”. Kwestia jest niezwykle interesująca i dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej bardziej szczegółowo.

Przede wszystkim przypomnijmy, że w sensie prawnym recepta jest orzeczeniem o stanie zdrowia pacjenta. Co do zasady, lekarz może orzekać o stanie zdrowia pacjenta po zbadaniu pacjenta (art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W sensie prawnym oznacza to, że wystawiając receptę lekarz stwierdza, że:

  • stan zdrowia danego pacjenta wymaga przyjmowania określonego leku,
  • pacjent nie ma przeciwwskazań do przyjmowania tego leku,
  • pacjent został poinformowany o dających się przewidzieć następstwach przyjmowania danego leku.

W art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono wyjątek od osobistego badania pacjenta w przypadku przepisywania recept, ponieważ uprawniono lekarza do tego, żeby wystawił receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, „jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej”. Na tej podstawie można stwierdzić, że wystawić receptę bez zbadania pacjenta lekarz może tylko na zasadzie wyjątku od reguły.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że nie można kontynuować leczenie, jeżeli do lekarza na teleporadę zgłasza się pierwszorazowy pacjent, którego dokumentacji medycznej lekarz nie ma. Wynika to z faktu, że bez analizy dokumentacji medycznej lekarz nie może ocenić, czy pacjent przyjmował określone leki na stałe czy jedynie doraźnie, nie jest też możliwe ustalenie czy stan zdrowia pacjenta wymaga przyjmowania określonego leku.

Podsumowując, odradzam w opisanej przez pytającą sytuacji przedłużanie recept. Oczywiście podkreślam, że samo przedłużenie recept w ramach teleporady jest możliwe, o ile spełnione są przesłanki kontynuacji leczenia i zasadności przedłużenia w świetle posiadanej dokumentacji medycznej.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.