03.04.2020

Czy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego może zostać skierowany przez pracodawcę do pracy na innym oddziale?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem pytanie od jednej z użytkowniczek strony, która pisze o tym, że w jej szpitalu wszyscy rezydenci z oddziału zabiegowego zostali skierowani przez dyrektora szpitala do pracy na innych oddziałach, w tym na oddziale chorób wewnętrznych oraz anestezjologii w związku ze stanem epidemii. Pani Doktor pyta, czy jest to zgodne z prawem.
  Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, że możliwość skierowania lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne (na podstawie jakiejkolwiek umowy) została wprowadzona w dniu 31 marca br. na skutek nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie ze znowelizowanym art. 16m ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać skierowany przez:
1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii […] do podmiotu, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne albo do innego podmiotu, albo
2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne”.
   Z cytowanego przepisu wynika więc, że lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego może zostać skierowany w czasie epidemii przez pracodawcę (którego reprezentuje dyrektor szpitala) do pracy na innym oddziale, nawet jeżeli nie jest to zgodne z jego programem specjalizacji. Co istotne jednak, dodano także art. 16m ust. 17 ww. ustawy, w świetle którego: „Na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne dyrektor CMKP może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu specjalizacji, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli w okresie tym realizował zadania, o których mowa w ust. 15 [związane ze zwalczaniem epidemii]”.
   Podsumowując, lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego może zostać skierowany przez pracodawcę do pracy na innym oddziale. Czas pracy na tym oddziale może zostać uznany za czas realizowania programu specjalizacji.  


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.