28.11.2019

Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską ma obowiązek prawny posiadania zestawu przeciwwstrząsowego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Moja praca bardzo często polega na tym, że pomagam lekarzom w sytuacjach, o których można wiele powiedzieć, lecz nie to, że przepisy prawne do nich się odnoszące są jasne.  Kilkukrotnie pomagałem lekarzom, którzy w swojej prywatnej praktyce spotkali się nagłym zagrożeniem życia u pacjenta (np. NZK, wstrząs anafilaktyczny). W niektórych z tych spraw rozważane było to, czy lekarz powinien mieć w swojej praktyce zestaw przeciwwstrząsowy.
  Na wstępie należy zacząć od tego, że skład zestawu przeciwwstrząsowego został uregulowany prawnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Zgodnie z tym rozporządzeniem (patrz: zał. 2 do rozporządzenia) w skład zestawy wchodzą różne leki m.in. adrenalina, captopril, dopamina, furosemid, metoprolol, nalokson. Nie ulega więc wątpliwości, że są to leki, które mogą mieć zastosowanie w leczeniu nagłych zagrożeń życia od zawału serca (metoprolol), poprzez wstrząs anafilaktyczny (adrenalina) aż do przedawkowania opioidów (nalokson).
  W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wymogi wobec praktyk lekarskich sformułowano w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest zobowiązany posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia życia (art. 18 ust. 3 pkt 2). Tym samym niewątpliwie lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest zobowiązany mieć zestaw przeciwwstrząsowy. Z kolei lekarz, prowadzący stacjonarną indywidualną praktykę lekarską, musi dysponować pomieszczeniem „wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych” (art. 18 ust. 1 pkt 3). Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie, że każdy lekarz prowadzący stacjonarną praktykę lekarską powinien mieć zestaw przeciwwstrząsowy. Niemniej można ten przepis interpretować w wielu sytuacjach jako zobowiązujący lekarza do posiadania konkretnych leków. Z tego powodu dla własnego bezpieczeństwa prawnego lekarz prowadzący taką praktykę powinien mieć zestaw przeciwwstrząsowy, ponieważ niezależnie od specjalizacji może trafić do niego pacjent z zagrożeniem życia lub zdrowia, które można by odwrócić za pomocą leków znajdujących się w takim zestawie.
  Podsumowując, konieczność posiadania zestawu przeciwwstrząsowego wynika albo z przepisów prawa (praktyka w miejscu wezwania), albo z rozsądku (stacjonarne praktyki lekarskie).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.