05.12.2017

Czy lekarz POZ może wydawać zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania pozaszkolnego sportu?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony przesłał mi następujące pytanie: „dość często przychodzą rodzice do mnie i proszę o zaświadczenie dla trenera, że dziecko może uprawiać dany sport np. karate, piłkę nożną czy tenis. Czy lekarz POZ może wypisać takie zaświadczenie? Proszę o odpowiedź, bo mam pewne wątpliwości”. Poniżej odpowiem na to pytanie, które dość często pojawia się na różnego rodzaju konferencjach lekarskich.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że lekarz POZ sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad  dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MZ w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą) i ma obowiązek wystawienia zaświadczeń związanych z „uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku” (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Z przepisu tego wprost wynika, że lekarz POZ jest uprawniony i zobowiązany do ustalania przeciwwskazań do uczestniczenia przez dzieci np. w lekcjach WF-u czy obozach harcerskich. Takie rozumienie tego przepisu potwierdza także lektura rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w którym napisano, że lekarz POZ odpowiada za kwalifikowanie dzieci do grup wychowania fizycznego.
  Należy jednak zauważyć, że orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu przekracza zakres uprawnień lekarza POZ. Zgodnie bowiem z polskim prawem, orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu może wydać jedynie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej po przeprowadzeniu badań lekarskich (§ 1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia MZ w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia).
  Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie, lekarz POZ nie może wystawić zaświadczenia dla trenera, że dziecko może uprawiać dany sport. W takiej sytuacji lekarz POZ powinien jednak wystawić skierowanie do poradni medycyny sportowej lub do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.