28.02.2020

Czy lekarz POZ może udzielić pielęgniarce szkolnej informacji o lekach, które przyjmuje uczeń?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio wpłynął do mnie następujący e-mail: „Jestem lekarzem POZ w […]. Przyszła do mnie pielęgniarka szkolna (wiem, że pracuje w szkole) z kartą zdrowia ucznia i chciała się dowiedzieć, jakie leki przyjmuje ten uczeń. Chodzi o to, że stan zdrowia tego ucznia powoduje, że może on tracić przytomność. Chyba nie mogę udzielić takich informacji?”. Przesłane pytanie jest istotne dla praktyki lekarzy POZ i dotyczy ostatnich zmian w prawie. Poniżej odpowiedź.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która określiła m.in. podmioty sprawujące opieki nad uczniami i ich wzajemne relacje. Jedną z osób sprawujących profilaktyczną opiekę nad uczniami jest  pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (art. 3 ust. 1). Pielęgniarka (higienistka szkolna) jest zobowiązana do współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i zespołem POZ (art. 14 ust. 2). W ramach tej współpracy pielęgniarka ma prawo do „wymiany informacji o stanie zdrowia uczniów w zakresie niezbędnym do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, za zgodą rodziców albo pełnoletnich uczniów” (art. 15 ust. 1 pkt 2). Omawiana ustawa upoważnia lekarza do udzielania informacji dotyczących: „rozpoznania, sposobu leczenia, rokowania, ordynowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania, oraz wyznaczonych wizyt, udzielonych i zaplanowanych świadczeń opieki zdrowotnej” (art. 15 ust. 2).
  Podsumowując, lekarz POZ może udzielić pielęgniarce środowiska nauczania informacji o lekach przyjmowanych przez danego ucznia. Przed ich udzieleniem powinien się jednak upewnić, że dana osoba jest rzeczywiście uczniem danej szkoły, a osoba pytająca pielęgniarką środowiska nauczania.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.