13.01.2016

Czy lekarz musi podać na recepcie swój numer telefonu?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Jedna z użytkowniczek mojej strony zadała ostatnio pytanie, czy to prawda, że na receptach należy umieszczać swój numer telefonu. Pytanie jest bardzo ważne, bo dotyczy nowych obowiązków lekarza, wystawiającego receptę, które wynikają z ustawy z dnia 9 października 2015 r., nowelizującej ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
  Odpowiadając na to pytanie, trzeba stwierdzić, że tak. Od dnia 12 grudnia 2015 r. (data wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r.) do ustawy – Prawo farmaceutyczne dodano art. 96a, zgodnie z którym recepta musi zawierać następujące informacje w rubryce:
   1) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae: „numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę” (art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy – Prawo farmaceutyczne);
  2) dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: „numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę” (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy – Prawo farmaceutyczne).
Należy dodać, że w przypadku recepty w postaci papierowej dane te muszą być naniesione w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty.
  Jak wynika z powyższych przepisów, na recepcie niezależnie od miejsca wystawiania recepty (przychodnia, szpital, praktyka lekarska, miejsce wezwania itd.) i jej charakteru (refundowana/nierefundowana) zawsze musi się znaleźć bezpośredni numer do kontaktowania się z osobą wystawiającą receptę. Oznacza to, że lekarz musi podać swój numer telefonu kontaktowego (komórkowego), pod który zawsze można do niego zadzwonić.
  Celem wprowadzenia tych przepisów było umożliwienie kontaktowania się farmaceuty z lekarzem w przypadku wątpliwości co do leków lub ich dawek wskazanych na recepcie. Takie rozwiązanie ma swoje uzasadnienie, należy jednak zwrócić uwagę, że telefony do lekarzy będą pozyskiwane z recept (przez pacjentów, farmaceutów lub inne osoby mające kontakt z receptą) i udostępniane innym podmiotom lub wykorzystywane do innych celów.
  Moim zdaniem, przepisy te stwarzają duże zagrożenie dla lekarzy, jednak są obecnie prawem obowiązującym, którego należy przestrzegać dopóki nie zostanie zmienione bądź uznane za niezgodne z Konstytucją.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.