07.04.2020

Czy lekarz może wystawić ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Nawiązując do wczoraj opublikowanego posta (tutaj), wielu lekarzy przesyła do mnie pytanie dotyczące możliwości wystawienia ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół. Jako uzasadnienie takiej praktyki często wskazują na Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, w której są kody Z55.1 (niedostępność szkoły) i Z75.4 (niedostępność innych form opieki).
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje, że: „Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza” (art. 32 ust. 1). Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydłużono czas otrzymywania tego zasiłku o dodatkowe 14 dni (art. 4 ust. 1). Jednakże nie zmieniono granicy wiekowej, uprawniającej do otrzymania zasiłku. Tym samym w obecnym stanie prawnym nie można wypisać zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia.
  Podsumowując, polskie prawo nie przewiduje możliwości wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia. Ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym zamknięcie szkół nie nic w tym zakresie nie zmieniło. Można natomiast wystawić zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat i innym chorym członkiem rodziny (przy czym za członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.