29.04.2020

Czy lekarz może wystawić pacjentowi zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do noszenia maski ochronnej?

category Covid19 comments dodaj komentarz

  Dwa dni temu otrzymałem następujące pytanie od jednej z Użytkowniczek mojej strony: „w ramach teleporady zadzwoniła do mnie pacjentka z prośbą o wystawienie zaświadczenia, które zwalniałoby ją z obowiązku noszenia maski na twarzy. Pacjentka zgłaszała, że odczuwa wówczas duszność i, że od wielu lat leczy się z powodu alergii na pyłki traw. Ta choroba pacjentki była od kilkunastu lat odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjentki. Co lekarz powinien zrobić w tej sytuacji? W jakich sytuacjach prawo dopuszcza brak noszenia maski na twarzy?”. Odpowiedź na to pytanie jest ważna, ponieważ coraz częściej lekarze zwracają się do mnie z tym problemem.
  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że obowiązek zasłaniania nosa i ust wynika z § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis ten nakłada do odwołania obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego. Niemniej w § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia przewidziano różne wyjątki od tego obowiązku (np. dotyczące osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach czy kierujących środkami transportu publicznego). Jednym z tych wyjątków jest również stan zdrowia osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, lub trudność w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Równocześnie przepis ten stwierdza, że „okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane”.
  W kontekście pytania należy rozważyć, czy alergia uzasadnienia orzeczenie przeciwwskazań do obowiązku zakrywania nosa i ust. W moim przekonaniu niektóre alergie mogą uzasadniać orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do obowiązku zakrywania nosa i ust - ocena danego przypadku należy do lekarza. Z informacji podanych przez Panią Doktor wynika, że choroba jest potwierdzona w dokumentacji medycznej i zdaje się być kontrolowana. W związku z tym sugerowałbym tylko – z ostrożności – podjęcie próby zweryfikowana w badaniu przedmiotowym trudności zgłaszanych przez pacjentkę.  
  Odpowiadając zatem na pytanie Pani Doktor, lekarz może wystawić pacjentowi zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do noszenia maseczki ochronnej. Warto jednak też poinformować pacjenta, że nie ma on obowiązku noszenia takiego zaświadczenia, a w razie ewentualnej kontroli może zawsze wyjaśnić policjantowi swój stan zdrowia.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.