03.10.2014

Czy lekarz może leczyć środkami homeopatycznymi?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden ze znajomych lekarzy zapytał, czy lekarz może leczyć środkami homeopatycznymi. Odnosząc się do tego zagadnienia, trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.
  Analizując cytowany przepis, trzeba zwrócić uwagę, że wprowadza on obowiązek leczenia (leczenie jest bowiem częścią wykonywania zawodu) zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Dodatkowo warto podkreślić, że obowiązek ten został wymieniony jako pierwszy w tym przepisie, co sugeruje, iż jest on najważniejszy. W związku z powyższym można stwierdzić, że lekarz ma prawny obowiązek leczenia tylko takimi środkami czy metodami, które mają oparcie w aktualnej wiedzy medycznej.
  Przez „wiedzę medyczną” należy rozumieć informacje uzyskanie na podstawie badań naukowych. Oznacza to, że tylko naukowo zweryfikowane metody leczenia i środki lecznicze mogą być wykorzystywane przez lekarza. Innymi słowy, lekarz może stosować dany lek lub środek leczniczy, o ile z badań naukowych wynika, że jest on skuteczny i bezpieczny.
  Odnosząc powyższe ustalenia do zagadnienia homeopatii, trzeba stwierdzić, że z dotychczasowych badań naukowych wynika, iż homeopatia nie może być postrzegana jako metoda leczenia oparta na naukowych podstawach (Ernst 2002, Altunc 2007), a skuteczność homeopatii odpowiada skuteczności placebo (Ernst 1998, NHS 2002). Z tego powodu lekarz, rozpoznając chorobę, nie może leczyć jej za pomocą środków homeopatycznych, lecz musi sięgnąć po zweryfikowane naukowo metody leczenia (przykładowo: lekarz stwierdzając bakteryjne zapalenie płuc nie może odstąpić od antybiotykoterapii na rzecz środka homeopatycznego). Należy jednak pamiętać, że nie ma prawnego zakazu posługiwania się przez lekarza środkami homeopatycznymi, co oznacza, iż mogą być one zalecane jako uzupełnienie terapii klasycznej.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.