10.05.2017

Czy lekarz może e-mailem przesłać dokumentację medyczną pacjentowi?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Jeden z użytkowników mojej strony przedstawił interesującą sytuację, która wyglądała tak: pacjent wysłał e-maila, w którym zażądał przesłania mu skanów jego dokumentacji medycznej, na ten sam adres e-mail, z którego przysłał wiadomość. W tej sytuacji lekarz ma wątpliwość, czy może wysłać dokumentację medyczną za pomocą e-maila. Jak bowiem trafnie zauważa ten użytkownik: „nie mam pewności, że jest to adres e-mailowy tego pacjenta”.
  Przed odpowiedzią na to pytanie należy przypomnieć, że art. 27 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dopuszcza udostępnienie dokumentacji medycznej „za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”. Jak wynika z tego przepisu, dokumentacja medyczna może być m.in. udostępniana za pomocą poczty elektronicznej, która jest jednym ze środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że nie ma przeszkód prawnych, żeby pacjentowi przesłać dokumentację medyczną za pomocą e-maila.
  Należy jednak pamiętać, że dokumentacja medyczna zawiera dane wrażliwe, które podlegają szczególnie intensywnej ochronie. Oznacza to m.in., że lekarz musi mieć zawsze pewność, iż udostępnia dokumentację medyczną osobie uprawnionej do jej otrzymania. Tym samym lekarz ma obowiązek sprawdzenia, czy osoba wysyłająca e-mail jest upoważniona do otrzymania dokumentacji medycznej danego pacjenta. W praktyce lekarz może potwierdzić uprawnienie osoby wysyłającej żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej w drodze e-mailowej za pomocą jednej z poniższych czynności:
  1) zaproszenia pacjenta na wizytę w celu potwierdzenia tożsamości, żądania udostępnienia dokumentacji medycznej oraz adresu e-mail, na który ma być wysłana dokumentacja medyczna;
  2) zażądania przesłania skanu albo zdjęcia dowodu osobistego lub paszportu pacjenta w przypadku, w którym nie może on stawić się u lekarza (należy bowiem zakładać, że dla pacjenta nie będzie żadnym problemem wykonanie zdjęcia lub skanu dowodu osobistego albo paszportu);
  3) zażądania przesyłania skanu odpisu aktu notarialnego, w którym notariusz potwierdza, że dany adres e-mail jest adresem pacjenta lekarza (w akcie notarialnym notariusz ma obowiązek zweryfikowania tożsamości osoby, która przed nim staje).
  W praktyce najprostszym sposobem umożliwiającym wysyłanie dokumentacji medycznej e-mailem będzie uzyskanie przy pierwszej wizycie od pacjenta informacji o jego oficjalnym adresie e-mail i zgodzie na wysyłanie dokumentacji medycznej na ten adres. Treść takiej informacji może być zamieszczona w ankiecie dla pacjenta, umowie czy drukach zgód, które pacjent wypełnia. W takim przypadku nie trzeba już potwierdzać tożsamości pacjenta, jeżeli żądanie wydania dokumentacji medycznej zostanie wysłane z tego adresu i podpisane w treści wiadomości przez pacjenta.

  Odpowiadając zatem na pytanie użytkownika, w przedstawionej sytuacji przesłanie dokumentacji medycznej za pomocą e-maila nie jest możliwe bez upewnienia się w sposób wskazany powyżej, że żądającym jest osoba uprawniona do otrzymania dokumentacji medycznej. 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.