29.01.2018

Czy lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury, może rozpocząć inną specjalizację w ramach rezydentury?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym zamieszczam temat dla rezydentów. Nieraz lekarz, który zakwalifikował się do odbywania określonej specjalizacji w trybie rezydentury, przekonuje się, że nie jest to specjalizacja dla niego lub, że musi ją zakończyć z różnych życiowych powodów. Powstaje wtedy ważne pytanie, czy taki lekarz ma możliwość ponownego ubiegania się o odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury. Poniżej krótka informacja na ten temat i podpowiedź dla lekarzy.
  Zasadniczo należy stwierdzić, że art. 16ea ust. 1-3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ogranicza możliwości zdobywania specjalizacji w ramach rezydentury jedynie do osób, które:
•    nie posiadają I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty;
•    nie zrealizowały program specjalizacji w określonej dziedzinie;
•    nie zostały zakwalifikowane do zdobywania jakiejkolwiek specjalizacji w trybie rezydentury.
Z przywołanego przepisu wynika więc, że co do zasady lekarz może zostać jedynie jeden raz zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury.
   Należy jednak zwrócić uwagę, że w przywołanym przepisie wprowadzono wyjątek od reguły dotyczącej jednokrotnego zakwalifikowania do odbywania specjalizacji. Zgodnie z tym wyjątkiem, jest możliwa ponowna kwalifikacja do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury, jeżeli lekarz posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji. W dotychczasowej praktyce przyjęto, że przeciwwskazaniem do kontynowania dotychczasowej specjalizacji mogą być różnego rodzaju choroby lub dolegliwości, które utrudniają lub wykluczają aktywność zawodową w określonej dziedzinie medycyny (np. choroby kręgosłupa uniemożliwiające długie stanie lub mocno nasilone alergia skórne w przypadku specjalizacji zabiegowych czy postępująca wada wzroku w przypadku specjalizacji z patomorfologii).
  Na koniec zwracam uwagę, że orzeczenie takie jedynie raz może pomóc lekarzowi ponownie zakwalifikować się do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury, ponieważ przepisy zabraniają lekarzowi, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, złożenia kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.