14.03.2023

Czy każdy POZ musi zatrudnić koordynatora opieki?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Kilka podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które mają umowę na świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwróciło się do mnie z pytaniami o to, czy każdy POZ powinien zatrudnić na etacie bądź kontrakcie koordynatora opieki zdrowotnej. Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, choć dokładna analiza przepisów pozwala na jej udzielenie.  

  Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (dalej: u.POZ) jednym z podstawowych celów istnienia podstawowej opieki zdrowotnej jest koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia (art. 3 pkt 2 u.POZ), a koordynacja ta oznacza zintegrowanie „udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń” (art. 4 u.POZ). Zakres działań objętych koordynacją nie jest do końca jasny, niemniej nie ulega zatem wątpliwości, że zadaniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma umowę na świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ), jest koordynowanie opieki nad pacjentem (nazywanym w ustawie o POZ świadczeniobiorcą).

  Jeżeli chodzi o kwestię osoby odpowiedzialnej za koordynowanie opieki zdrowotnej, to ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest nie do końca konsekwentna. Z jednej strony z przepisów wprost wynika, że koordynację opieki zapewnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (art. 5 u.POZ). Z drugiej wskazano, że POZ ma obowiązek wyznaczyć osobę, do której zadań należy organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielanie informacji o tym procesie oraz zapewnienie współpracy między osobami udzielającymi świadczeń zdrowotnych (art. 14 ust. 2 u.POZ). Co więcej, na zatrudnienie tej osoby przewidziano dodatkowe środki finansowe w umowach o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (art. 159 ust. 2b z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

  Biorąc pod uwagę treść obu tych przepisów, trzeba stwierdzić, że POZ musi powołać koordynatora opieki nad świadczeniobiorcą i szczegółowo określić zakres jego zadań w regulaminie podmiotu leczniczego. Formy zatrudnienia takiej osoby (etat czy kontrakt) nie ustalono w przepisach, co oznacza, że POZ ma tutaj dowodolność. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby koordynatorem był lekarz POZ, który otrzyma za to dodatkowe wynagrodzenie.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.