19.11.2016

Czy izby lekarskie mogą weryfikować przygotowanie zawodowe lekarza po wydaniu prawa wykonywania zawodu?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio trafiło do mnie ważne i ciekawe pytanie, dotyczące sytuacji prawnej lekarza po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu (dalej: PWZ) i kompetencji izb lekarskich wobec lekarzy, wykonujących zawód. Jeden z użytkowników mojej strony napisał, że otrzymał pismo od okręgowej rady lekarskiej z informacją, że wzywają go do stawienia się na komisje, która ma zweryfikować jego „przygotowanie zawodowe”. Czytelnik był tym zbulwersowany, ponieważ – jak napisał – przez 30 lat wykonywania zawodu nikt nie weryfikował jego przygotowania zawodowego poza pacjentami, których wyleczył. W swoim e-mailu użytkownik pyta, czy izby lekarskie mogą wzywać do weryfikacji „przygotowania zawodowego” lekarza, wobec którego nie toczy się żadne postępowanie sądowe.
  Przed odpowiedzią na to pytanie, należy zauważyć, że ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.) przyznała okręgowym radom lekarskim uprawnienia, które pozwalają weryfikować zarówno merytoryczne przygotowanie lekarza do wykonywania zawodu, jak i jego zdolność psychofizyczną do wykonywania zawodu już po uzyskaniu przez niego PWZ. Podstawowe kompetencje okręgowych rad lekarskich obejmują możliwość skierowania lekarza na posiedzenie komisji:
•    weryfikującej jego przygotowanie zawodowe (art. 11 u.z.l.);
•    orzekającej o zdolności lekarza do wykonywania zawodu albo zdolności do wykonywania niektórych czynności zawodowych (art. 12 u.z.l.).
  Odnosząc się zatem do sytuacji przedstawionej przez Czytelnika, trzeba stwierdzić, że okręgowa rada lekarska może skierować go na posiedzenie komisji, której celem będzie zweryfikowanie jego przygotowania zawodowego. Należy podkreślić, że komisja jedynie wydaje opinię w sprawie przygotowania zawodowego lekarza, a ostateczne decyzje podejmuje okręgowa rada lekarska. Jeżeli komisja stwierdzi niedostateczne przygotowanie zawodowe lekarza, to okręgowa rada lekarska może zobowiązać lekarza do odbycia określonego przeszkolenia (np. kursu z zakresu interpretacji EKG). Trzeba także pamiętać, że stawienie się na wezwanie komisji jest obowiązkowe (art. 11 ust. 3 u.z.l.), a wobec lekarza, który uchyla się od stawienia się przed komisją lub od odbycia przeszkolenia, do którego został zobowiązany, okręgowa rada lekarska może podjąć uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia przeszkolenia (art. 11 ust. 4 u.z.l.).
  Przeważnie wezwanie do weryfikacji „przygotowania zawodowego” jest związane z sytuacjami, które wskazują na brak kompetencji lekarza (np. lekarz publicznie głosi tezy sprzeczne z wiedzą medyczną), albo z informacjami uzyskanymi od pacjentów lub innych lekarzy o stosowaniu przez lekarza niepotwierdzonych naukowo metod diagnozowania i leczenia.
  Na koniec warto dodać, że w praktyce niezwykle ważne jest to, żeby nie uchylać się od wezwania tego rodzaju komisji, lecz stawić się na posiedzeniu i wszystko na spokojnie wyjaśnić.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.