31.10.2017

Czy istnieje możliwość przedłużenia rezydentury w sytuacjach szczególnych?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem od jednego z użytkowników swojej strony pytanie o to, czy prawo przewiduje możliwość przedłużenia rezydentury o pewien okres w sytuacji szczególnej. Użytkownik pisze, że w związku z nieprzewidywalnym zdarzeniem losowym musiał wziąć roczny bezpłatny urlop w szpitalu, w którym robił specjalizację, i podjąć intensywną pracę w celu utrzymania zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swojej rodziny. Ponieważ pytanie jest ważne i może dotyczyć wielu rezydentów, odpowiadam na nie na swojej stronie.
  Przed odpowiedzią na to pytanie należy przypomnieć, że na mocy art. 16l ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty rezydentura jest przedłużana tylko w ściśle określonych wypadkach (m.in. w przypadku choroby; macierzyństwa; urlopu tacierzyńskiego; urlopu wychowawczego; z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie trybu lub miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego). Z przepisów wynika, że bezpłatny urlop wzięty w podmiocie leczniczym, w którym odbywa się specjalizację, przedłuża specjalizację tylko w dwóch przypadkach:
- gdy trwa nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego (art. 16l ust. 1 pkt 2 u.z.l.) lub
- gdy trwa nie dłuższego niż 2 lata i ma na celu odbycie stażu zagranicznego zgodnego z programem odbywanego szkolenia specjalizacyjnego (art. 16l ust. 1 pkt 4 u.z.l.).
  Poza tymi przepisami w art. 16l ust. 3 u.z.l. wskazano, że rezydentowi „w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego” może wyrazić zgodę Minister Zdrowia.
  Odpowiadając zatem na tytułowe pytanie: w sytuacjach życiowych należy złożyć do Ministra Zdrowia uzasadniony wniosek o przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego. Wniosek ten należy złożyć jak najszybciej, żeby nie doszło do uznania, że lekarz zaprzestał odbywania szkolenia specjalizacyjnego. We wniosku takim warto opisać wyjątkowość sytuacji, która dotknęła rezydenta, i uzasadnić, że kontynuowanie specjalizacji po pewnym okresie będzie zasadne i celowe. Poza tym – choć jest to wymóg pozaprawny – ja doradzam zawsze wysłanie kopii wniosku do Ministra Zdrowia do wiadomości pracodawcy.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.