13.04.2017

Czy indywidualna praktyka lekarska ma obowiązek podać swoje numery ubezpieczenia na wniosek pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Lekarze często zwracają się do mnie z pytaniem, czy indywidualna praktyka lekarska ma obowiązek podać numery ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na żądanie pacjenta. W praktyce wygląda to przeważnie tak, że do gabinetu lekarskiego przychodzi pismo od kancelarii prawnej, która żąda udostępnienia tego rodzaju informacji. W jednej ze spraw, którą prowadziłem brzmiało to tak: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie Państwa numerów ubezpieczenia OC”. W pytaniu, które nadesłał jeden z użytkowników strony, żądanie to było sformułowane następująco: „zwracam się z prośbą o podanie numeru polisy oraz wskazanie zakładu ubezpieczeń, z którym w okresie od 3.02.2011 r. do 8.04.2012 r. dr […] miała zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, celem zgłoszenia i wszczęcia procedury likwidacji szkody”.
  W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta, udziela niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy przypomnieć, że podmiotem wykonującym działalność leczniczą są lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej). Z powyższego wynika, że indywidualna praktyka lekarska (grupowa również) ma obowiązek wskazania na wniosek pacjenta lub jego pełnomocnika numerów polisy OC i zakładu ubezpieczeń, w którym ma tę polisę wykupioną.
  Na marginesie należy jednak wskazać, że nie ma się czego obawiać, udostępniając numery polisy. Należy bowiem pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, pytanie o numery polisy i wskazanie zakładu ubezpieczeń jest pierwszym etapem przed wszczęciem sprawy sądowej, ponieważ dzięki tym informacjom pacjenci mogą wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela o wszczęcie postępowania w sprawie zarzucanej szkody lub mogą sprawdzić wysokość ubezpieczenia lekarza i na tej podstawie formułować swoje roszczenia finansowe względem lekarza. Po drugie, ubezpieczyciel w razie wpłynięcia do niego roszczenia bezpośrednio od pacjenta ma obowiązek poinformować ubezpieczonego o tym fakcie (art. 29 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Poza tym warto wskazać, że w wielu przypadkach wyniki postępowania likwidacyjnego (tj. postępowania ubezpieczyciela, w którym analizuje on zasadność roszczenia pacjenta) są korzystne dla lekarza i mogą dać kolejne argumenty na rzecz lekarza w procesie sądowym.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.