18.05.2020

Czy e-wizyta i teleporada to to samo?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Tematy związane z e-wizytami i teleporadami ciągle są aktualne. Pisałem o nich już np. tutaj. Ostatnio dostałem od użytkowników niezwykle ciekawe i ważne pytanie: „Czy e-wizyta, którą prowadziłam w swojej przychodni jeszcze przed epidemią, jest obecnie teleporadą? Czy teleporada to oficjalna nazwa wszystkich e-wizyt?”. Ponieważ kwestia ta ma podstawowe znaczenie dla ustalenia treści wielu obowiązków, dotyczących np. prowadzenia dokumentacji medycznej, poniżej odpowiedź na to pytanie.

  Przede wszystkim należy zauważyć, że e-wizyta to nazwa potoczna, a teleporada to nazwa funkcjonująca w języku prawnym (tj. języku ustaw). Oznacza to, że słowo „teleporada” ma znaczenie ścisłe, a słowo „e-wizyta” może być używane na określenie wielu różnych sytuacji. Dalsze rozważania należy więc poprzedzić uściśleniem znaczeń obu tych wyrazów.

  Teleporada to udzielanie przez lekarza lub lekarza dentystę świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Tym samym określenie teleporada oznacza wyłącznie te porady, które są udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ. Z kolei „e-wizyta” to określenie, którym potocznie obejmuje się wszelkiego rodzaju konsultacje lekarskie, odbywające się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności wynika z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten umożliwia lekarzowi orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby po „zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności”.

  Należy zatem stwierdzić, że spośród niektórych e-wizyt, dopuszczalnych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawodawca wyodrębnił e-wizyty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19 i nazwał je teleporadami. Dla teleporad ustalono odrębne obowiązki prawne, związane np. z prowadzeniem karty teleporady (zamiast dokumentacji medycznej) czy krótszy okres przechowywania karty teleporady niż dokumentacji medycznej (30 dni zamiast zasadniczo 20 lat). Niemniej nie każda e-wizyta jest teleporadą, ponieważ o takiej kwalifikacji danej wizyty decyduje jej cel (gdy jest ona prowadzona w związku z COVID-19) oraz używane narzędzia informatyczne (gdy lekarz korzysta z systemu teleinformatycznego CSIOZ).

  Podsumowując, teleporada jest e-wizytą, jednakże e-wizyta nie musi mieć charakteru teleporady.

 Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.