20.09.2017

Czy dokumentację medyczną można wydać na żądanie policji bez postanowienia sądu lub prokuratora?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio napisała do mnie jedna z czytelniczek mojego bloga w bardzo ciekawej i jednocześnie ważnej sprawie. Pani Doktor pyta o to: „czy mam prawo nie wydać policji dokumentacji medycznej pacjentki. Policja domagała się wydania dokumentacji na polecenie prokuratora, ale nie przedstawili nakazu w formie pisemnej tylko legitymację policjanta, argumentując ze to powinno wystarczyć mi do wydania ww. dokumentacji?”. Pytanie jest bardzo ważne, ponieważ prokuratury prowadzą coraz więcej postępowań w sprawach o błędy medyczne (patrz: tutaj) i zdarza się, że nie wszystkie procedury są całkowicie wypełnione.
  Przed odpowiedzią na pytanie czytelniczki, należy podkreślić, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego: „Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie […] należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu” (art. 217 § 1 k.p.k.). Należy zatem stwierdzić, że organem uprawnionym do zobowiązania podmiotu leczniczego do wydania dokumentacji medycznej jest co do zasady sąd lub prokurator. Zobowiązanie do wydania rzeczy wymaga wydania postanowienia, które powinno szczegółowo określać: przedmiot lub przedmioty, które mają być zatrzymane lub wydane, imię, nazwisko i adres osoby lub jednostki organizacyjnej, u której czynność ta ma być przeprowadzona, oraz wskazywać organ wykonujący postanowienie (np. policja).
  Przenosząc powyższe rozważania na grunt tytułowego pytania, trzeba podkreślić, że w tej sprawie – moim zdaniem – nie można wydać dokumentacji medycznej policji na podstawie okazania jedynie legitymacji służbowej funkcjonariusza. Spośród kilku argumentów przeciwko takiemu postępowaniu przytoczę dwa najważniejsze. Po pierwsze, w opisanej sytuacji nie występuje „wypadek niecierpiący zwłoki”, w przypadku którego policja ma prawo żądać wydania rzeczy lub dokumentacji medycznej. Wypadek niecierpiący zwłoki występuje tylko wtedy, gdy istnieje obawa, iż dowód (rzecz) zaginie lub zostanie zniekształcony w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie. Biorąc pod uwagę całokształt regulacji prawnych dotyczących dokumentacji medycznej, należy stwierdzić, że wypadek niecierpiący zwłoki w odniesieniu do dokumentacji medycznej można a priori wykluczyć, ponieważ: przepisy prawne obligują podmiot leczniczy do prowadzenia i chronienia dokumentacji medycznej, więc wykluczona jest sytuacja, w której dokumentacja medyczna uległaby uszkodzeniu lub zaginięciu (gdyby bowiem tak się stało, to doszłoby to popełnienia przestępstwa niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i danych osobowych). Po drugie, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 26 ust. 3 wskazała katalog podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej. Wśród podmiotów uprawnionych nie znalazła się Policja – w pkt 3 wskazano jedynie sądy i prokuratorów, jeżeli prowadzą postępowanie, w którym ta dokumentacja jest niezbędna.
  Podsumowując, niekiedy policja ma prawo żądać „na legitymację” pewnego rodzaju rzeczy, jednakże w odniesieniu do dokumentacji medycznej uważam, że konieczne jest postanowienie sądu lub prokuratora o wydaniu rzeczy.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.