27.09.2019

Czy badanie kwalifikacyjne do szczepienia może wykonać każdy lekarz?

category Szczepienia comments dodaj komentarz

  Ostatnio zwrócił się do mnie z pytaniem kierownik pewnego POZ, który zapytał, czy: „lekarskie badanie kwalifikacyjne do szczepienia może wykonać każdy lekarz, czy tylko ten, który ma kurs w zakresie szczepień”. Ponieważ kwestia ta często pojawia się w pytaniach na różnych konferencjach, poniżej odpowiedź.
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: u.c.z.), wykonanie obowiązkowego i zalecanego szczepienia ochronnego musi być poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego (zob. art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 6 u.c.z.). Równocześnie w art. 17 ust. 6 u.c.z. wskazano, że szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze posiadający kwalifikacje, określone przez Ministra Zdrowia. Minister Zdrowia określił zaś, że szczepienia mogą przeprowadzać osoby, które:
  1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
  2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (§  6 rozporządzenia MZ z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych).
  Należy zwrócić uwagę, że wymagania te odnoszą się tylko do osób przeprowadzających szczepienie, a więc tych, które podają szczepionki – wymagania te nie dotyczą więc osób kwalifikujących do szczepień. W przepisach u.c.z. zawarto tylko jeden wymóg wobec osoby kwalifikującej do szczepień, a więc posiadania tytułu zawodowego lekarza. Oznacza to, że kwalifikacji do szczepień nie może przeprowadzić np. pielęgniarka czy lekarz dentysta.
  Podsumowując, badanie kwalifikacyjne do szczepienia może wykonać każdy lekarz, jednakże nie każdy lekarz może wykonać szczepienie.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.