25.04.2017

Co powinien zrobić lekarz po otrzymaniu wezwania do zapłaty?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Jeden z użytkowników mojej strony napisał do mnie z pytaniem o to, jak powinien się zachować po otrzymaniu wezwania do zapłaty. W sprawie chodziło o to, że lekarz poszedł do zaprzyjaźnionego prawnika, a ten powiedział mu, że nie trzeba nic robić i należy czekać. Użytkownik pyta, „czy rzeczywiście tak jest, że nie muszę nic robić i mam tylko czekać”. Poruszone zagadnienie jest bardzo istotne i należy wyjaśnić je szerzej, pamiętając, że otrzymanie wezwania do zapłaty jest jednym z najmocniejszych sygnałów ostrzegających lekarza o tym, iż pacjent zamierza go pozwać (więcej o sygnałach ostrzegawczych tutaj).
  W praktyce lekarze coraz częściej bezpośrednio otrzymują wezwania do zapłaty od pacjentów, gdyż dane praktyk lekarskich i ich adresy są łatwo dostępne w internecie. Wystosowanie przez pacjenta lub jego pełnomocnika wezwania do zapłaty najczęściej poprzedza pozew, ponieważ w pozwie należy zamieścić informację „czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia”. Z tego powodu pełnomocnicy pacjentów wysyłają wezwanie do zapłaty po to, żeby móc w pozwie napisać, że podjęto próbę ugodowego załatwienia sprawy, lecz lekarz z niej nie skorzystał.
  Otrzymanie wezwania do zapłaty jest dla lekarza bardzo istotną informacją i nie wolno jej lekceważyć. Lekarz dzięki otrzymaniu wezwania do zapłaty otrzymał bowiem cztery istotne informacje, a mianowicie: (a) że jest pacjent, który ma do niego roszczenia; (b) na czym miało polegać nieprawidłowe działanie, z którym jest związane roszczenie pacjenta; (c) jakiego pacjent ma pełnomocnika (najczęściej te pisma są sporządzane przez pełnomocników); (d) jaka jest wysokość roszczenia. Powyższe informacje są bardzo istotne, ponieważ pozew z reguły stanowi rozszerzenie zarzutów i argumentacji sformułowanych w wezwaniu do zapłaty.
    W związku z powyższym należy stwierdzić, że lekarz po otrzymaniu wezwania do zapłaty powinien podjąć następujące działania:
1) dokładnie przeczytać wezwanie do zapłaty;
2) skserować sobie całą dokumentację medyczną dotyczącą sprawy;
3) skompletować dokumenty niezbędne do analizy jego sytuacji prawnej (przede wszystkim umowa, na podstawie której udzielał świadczeń zdrowotnych, regulamin podmiotu leczniczego, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie);
4) udać się na konsultację prawną do prawnika specjalizującego się w prawie medycznym;
5) powiadomić ubezpieczyciela (jeżeli wcześniej nie było to zrobione) o możliwości wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;
6) przygotować sobie listę dowodów (dokumentów, świadków, wytycznych), które będzie można powołać przy składaniu odpowiedzi na pozew.
  Podsumowując, na wezwanie do zapłaty nie trzeba odpowiadać. Niemniej z powodu tego, że otrzymanie wezwania do zapłaty z reguły o kilka miesięcy poprzedza pozew, należy  bardzo sprawnie działać i nie można czekać, nic nie robiąc. Czas, który ma lekarz pomiędzy wezwaniem do zapłaty a pozwem, należy wykorzystać na spokojne przygotowanie linii obrony, skompletowanie dowodów czy analizę merytoryczną sprawy. W przypadku otrzymania pozwu mamy bowiem tylko 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew, pod rygorem pominięcia ich przez sąd w toku dalszego postępowania.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.