23.04.2018

Co lekarz powinien zrobić po złożeniu zeznań w charakterze świadka?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Bardzo często spotykam się z sytuacją, w której lekarz przychodzi do mnie i mówi, że kilka miesięcy temu składał zeznania jako świadek a teraz wzywają go do sądu i nie pamięta, co wtedy mówił. Co ważne, często zeznania były składane na policji a wzywa lekarza w tej samej sprawie sąd cywilny lub rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jak już podkreślałem (zobacz wpis: lekarz powinien przemyśleć zeznania zanim je złoży: tutaj), składanie jednolitych zeznań w różnych sprawach i pamięć o tym, co się już zeznało jest bardzo ważne dla uniknięcia stresu związanego z niepotrzebną sprawą sądową. Co zatem powinien zrobić lekarza po złożeniu zeznań w charakterze świadka? Odpowiedź poniżej.

  Przede wszystkim należy zacząć od tego, że lekarz-świadek nie jest stroną postępowania karnego, cywilnego lub w zakresie odpowiedzialności zawodowej, a więc nie ma prawa dostępu do akt sprawy. W postępowaniu karnym i postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy obowiązuje bowiem art. 156 § 1 zdanie 1 k.p.k., zgodnie z który: „Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii”. Z kolei w postępowaniu cywilnym obowiązuje art. 9 § 1 zdanie 2 k.p.k., który brzmi: „Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt”. Z cytowanych przepisów wynika więc, że co do zasady świadkom nie przysługuje prawo wglądu w akta sprawy i sporządzania kopii z dokumentów (a więc i protokołu) z przesłuchania, który znajduje się w aktach sprawy.

  W związku z powyższym lekarz po złożeniu zeznań w sądzie cywilnym, na prokuraturze lub przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej powinien niezwłocznie po przesłuchaniu spisać pytania, które otrzymał od osób przesłuchujących oraz udzielone przez siebie odpowiedzi. Dzięki temu po kilku miesiącach a nawet latach będzie mógł odtworzyć treść swoich zeznań i w przypadku ponownej konieczności odpowiadania na pytania nie będzie posądzony o kluczenie czy zmianę zeznań.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.