05.03.2019

5 pytań o prawa lekarza-stażysty

category Rezydenci comments dodaj komentarz

Czy zgodne z prawem jest to, że ordynator na oddziale, w którym aktualnie odbywam staż, wysłał mnie do przychodni (nieszpitalnej, ale prowadzonej przez osobę bliską ordynatorowi) w celu odbywania stażu?
   Nie jest to zgodne z prawem. Zgodnie z art. 15 ust. 3b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz stażysta „jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu stażu”. Wykonywanie zawodu lekarza przez lekarza stażystę poza miejscem stażu jest niezgodne z przepisami prawa i może prowadzić do powstania odpowiedzialności prawnej lekarza stażysty. Również przymuszanie do wykonywania zawodu lekarza poza miejscem odbywania stażu jest naruszeniem przepisów i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej ordynatora.

Czy „konsultacja z opiekunem”, o której mówią przepisy dotyczące uprawnień lekarza stażysty, musi zostać formalnie odnotowana w dokumentacji medycznej?
    Nie, przepisy nie nakładają takiego wymogu. Należy jednak podkreślić, że z przyczyn dowodowych (wykazanie, że konsultacja z opiekunem miała miejsce) warto umieścić taką informację w dokumentacji medycznej (np. „po konsultacji z drem W. Kowalskim włączono metamizolum w dawce …”).

Co w sensie prawnym oznacza sformułowanie „po uzgodnieniu z lekarzem”, które zawarto w przepisie umożliwiającym lekarzowi stażyście skierowanie pacjenta na badania o podwyższonym ryzyku?
    Zwrot „po uzgodnieniu”, w kontekście przywołanego przez pytającego art. 15 ust. 3b pkt 3) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, należy rozumieć jako „po uzyskaniu zgody”. Z przyczyn dowodowych (wykazanie, że uzgodnienie miało miejsce) warto umieścić taką informację w dokumentacji medycznej (np. „po uzgodnieniu z drem W. Kowalskim skierowano na koronarografię”).

Czy lekarz stażysta ma prawo wydawania zleceń pielęgniarkom?
   Tak, przepisy wskazują wyraźnie, że lekarz stażysta jest uprawniony do „zlecania czynności pielęgnacyjnych” oraz może w stanach nagłych doraźnie podawać lub „zlecać podanie pacjentowi leków”.

Czy lekarz stażysta może w obecności lekarza specjalisty wykonywać samodzielnie operacje?
    Zgodnie z przepisami, lekarz stażysta może wspólnie z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony wykonywać zabiegi operacyjne. Interpretacja tego przepisu sprawia pewne trudności w zakresie zrozumienia intencji ustawodawcy, ponieważ „dwie ręce nie mogą trzymać jednego skalpela”. Pojawia się więc problem wykładni słowa „wspólnie”. Niewątpliwie lekarz stażysta ma prawo uczestniczyć w zabiegach operacyjnych zarówno jako obserwator, jak i jako asysta. Kierując się jednak wykładnią, która jest bezpieczna dla pacjenta i dla lekarza stażysty, uznaję, że nie może on samodzielnie wykonywać operacji. Należy bowiem zwrócić uwagę, że przyjęcie innej wykładni oznaczałoby akceptację szeregu sytuacji, które nie mogą być akceptowane ze względu na bezpieczeństwo pacjenta – np. lekarz stażysta pod „opieką” lekarza na I roku rezydentury wspólnie wykonują operację Brickera.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.