05.07.2021

1 lipca 2021 r. – nowe obowiązki wszystkich podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich

category Prowadzenie działalności leczniczej comments dodaj komentarz

  W dniu 1 lipca 2021 r. weszło w życie wymaganie określone w art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (dalej: u.s.i.). Przepis ten jest niezwykle ważny, ponieważ nakłada nowe i dość istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego lekarza obowiązki.

  Zgodnie z art. 56 ust. 2a u.s.i. „Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.”. Odczytanie treści tego przepisu należy zacząć od rozszyfrowania zastosowanych w nim pojęć. I tak: usługodawcą jest każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, a więc zarówno praktyka lekarska (niezależnie od formy) jak i podmiot leczniczy; SIM to Systemie Informacji Medycznej, a więc Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (zwana także platformą P1); wreszcie zdarzenie medyczne to każde świadczenie zdrowotne, a więc działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

  Co ważne, dane dotyczące określonego zdarzenia medycznego należy przekazać do SIM nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego (§ 6 ust. 1 rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej).

  Z cytowanego przepisu wynika zatem, że każda praktyka lekarska i każdy podmiot leczniczy od 1 lipca 2021 r. ma obowiązek raportowania zdarzeń medycznych poprzez SIM. Wg mnie istnieje jednak wyjątek od powyższej reguły, dotyczący praktyk lekarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym – w przypadku tych praktyk obowiązek raportowania obciąża zakład leczniczy.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.