22.05.2022

Czy można wystawić rodzicowi zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu opieki nad dzieckiem na wizycie bez dziecka?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników napisał do mnie poniższą wiadomość: „Mam taki przypadek, że moja koleżanka wystawia na prośbę rodziców zwolnienia na opiekę nad dzieckiem bez badania tych dzieci przez co coraz więcej osób wymaga ode mnie tego samego. Mam wątpliwość, czy to zgodne z prawem”. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

czytaj dalej »

21.10.2021

Czy można przedłużyć receptę na podstawie danych z profilu pacjenta?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Po wykładzie nt. pułapek teleporad zgłosiła się do mnie uczestniczka tego webinaru z niezwykle ciekawym pytaniem: „Czy mogę kontynuować leczenie, jeśli zgłasza się do mnie pacjent pierwszorazowy na teleporadę, który nie ma zaświadczenia lekarskiego z rozpoznaniem choroby, ale na profilu pacjenta są widoczne recepty, które były wypisywane wcześniej?”. Kwestia jest niezwykle interesująca i dlatego postanowiłem przyjrzeć się jej bardziej szczegółowo.

czytaj dalej »

12.05.2021

Czy w czasie zwolnienia chorobowego można uczestniczyć w kursach szkoleniowych?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiło do mnie ciekawe pytanie młodej lekarki. Skarżyła się ona na to, że jej przełożony wypomniał jej publicznie to, iż w trakcie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby uczestniczyła w kursie specjalizacyjnym on-line. Zdaniem przełożonego świadczyło to o naruszeniu warunków zwolnienia i bezprawnym pobieraniu zasiłku chorobowego. Sprawa nie wygląda jednak tak, jak przedstawia to ów przełożony.

czytaj dalej »

22.05.2020

Czy lekarz POZ ma obowiązek zlecić badania potrzebne przed operacją pacjenta w szpitalu z kontraktem z NFZ?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

W związku z prowadzoną przez moją kancelarię akcją udzielania bezpłatnych porad wszystkim lekarzom zaangażowanym w zwalczanie COVID-19 otrzymuję wiele pytań, na które regularnie odpowiadam. Niemniej otrzymuję też pytania niezwiązane z COVID-19, na które warto odpowiedzieć. Dziś pytanie od jednego z lekarzy, który pisze: „słyszałem od kolegi, że lekarz POZ nie ma obowiązku zlecać badań potrzebnych przed operacją pacjenta w szpitalu publicznym. Czy to prawda? Mam w miesiącu kilku takich pacjentów, którzy zostali poinformowani w szpitalu, że to lekarz POZ powinien im zlecić niezbędne badania (np. układ krzepnięcia, morfologia krwi z płytkami, anty Hbs, anty HCV). Kto ma rację?”.

czytaj dalej »

10.01.2020

Kiedy lekarz może wystawiać recepty w formie papierowej?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio tematyka recept gości na moim blogu co jakiś czas (zob. np. tutaj). Dziś ponowienie na ten temat, ponieważ od dwóch dni obowiązkowo wszystkie recepty wystawia się w formie elektronicznej, co powoduje liczne pytania od użytkowników strony. Jedną z najczęściej powtarzających się kwestii jest to, w jakich sytuacjach lekarz może posłużyć się receptą papierową.

czytaj dalej »

14.03.2019

Czy lekarz z prywatnego gabinetu musi obawiać się podwójnego karania za nieprawidłowo wypisane recepty refundowane?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  W otrzymanym ostatnio e-mailu użytkownik mojej strony zwrócił się z pytaniem, czy lekarz z prywatnego gabinetu musi obawiać się podwójnego karania za nieprawidłowo wypisane recepty refundowane. Ponieważ w kwestii tej zaszły ostatnio dość istotne zmiany, warto przedstawić odpowiedź na to pytanie i dodać dwa słowa komentarza.

czytaj dalej »

20.10.2018

Czy można udostępnić dokumentację medyczną pacjenta na żądanie ZUS-u w związku z kontrolą prawidłowości wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z lekarzy napisał do mnie, czy może udostępnić dokumentację medyczną na żądanie ZUS-u, ponieważ wystąpiono do niego z żądaniem „w związku z prowadzonym postępowaniem w ramach kontroli prawidłowości wydawania zwolnień lekarskich”. Pytanie to jest bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowe postępowanie może narazić lekarza na odpowiedzialność prawną.

czytaj dalej »

24.07.2018

Czy można wystawić zaświadczenie lekarskiej o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny dla nieobecnego rodzica?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem e-mail z następującym pytaniem: „Na wizycie mama dziecka [które było chore] powiedziała, że mam wypisać ZUS ZLA na ojca dziecka. Odmówiłam […]. Czy mogłam odmówić mamie dziecka wystawienia ZUS-ZLA na opiekę dla ojca dziecka, którego nie widziałam?”. Pytanie to jest niezwykle ciekawe i może stanowić punkt wyjścia do reflekcji nad bezpiecznym wykonywaniem zawodu.

czytaj dalej »

05.12.2017

Czy lekarz POZ może wydawać zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania pozaszkolnego sportu?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden z użytkowników strony przesłał mi następujące pytanie: „dość często przychodzą rodzice do mnie i proszę o zaświadczenie dla trenera, że dziecko może uprawiać dany sport np. karate, piłkę nożną czy tenis. Czy lekarz POZ może wypisać takie zaświadczenie? Proszę o odpowiedź, bo mam pewne wątpliwości”. Poniżej odpowiem na to pytanie, które dość często pojawia się na różnego rodzaju konferencjach lekarskich.

czytaj dalej »

12.01.2014

Nazwa międzynarodowa a odpowiedzialność za nienależną refundację

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Po publikacji artykułu Czy można stosować na receptach nazwy międzynarodowe leków? trafiło do mnie ciekawe pytanie, kto odpowiada za nienależną refundację w następującej sytuacji: lekarz na recepcie, spełniającej kryteria recepty refundowanej (dalej: recepta refundowana), posłużył się nazwą międzynarodową leku, figurującego w wykazie leków refundowanych, nie określając jego odpłatności.

czytaj dalej »

24.11.2013

Jakie znacznie prawne mają komunikaty NFZ?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie głównej często zamieszcza różne komunikaty, które są następnie szeroko dyskutowane w środowisku lekarskim. Należy zatem zastanowić się, jaki jest charakter prawny tych komunikatów (np. komunikat w sprawie braku kar za nieprowadzenie dokumentacji medycznej recept pro auctore i pro familia czy komunikat w sprawie oświadczenia pacjenta o podleganiu ubezpieczeniu).

czytaj dalej »

‹ nowsze12

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.