19.11.2014

Co ma zrobić lekarz, gdy stwierdzi u pacjenta przeciwwskazania do kierowania pojazdem?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem kilka pytań od lekarzy (kardiologów, onkologów), dotyczących tego, jak mają się zachować, gdy stwierdzają u pacjenta przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Jedna z użytkowniczek strony pyta: „Mam pacjentów którzy, pomimo leczenia oraz czynnej choroby nowotworowej, nadal pracują jako kierowcy – i tu pytanie o moją odpowiedzialność jako lekarza – bo, że powinnam informować ich o zagrożeniu, to jest zrozumiałe ale czy moje ingerencja w takich wypadkach powinna iść dalej – np. zawiadomienie pracodawcy o tym, że pacjent nie powinien być kierowcą np. autobusu?”. Problem z ujawnieniem informacji o pacjencie jest oczywisty – lekarze są związani tajemnicą lekarską i nie wiedzą, czy stwierdzenie przez nich przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprawnia ich do poinformowania osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta.

czytaj dalej »

09.10.2014

Czy przed każdym podaniem makrolidów należy wykonać EKG?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Wczoraj tytułowe pytanie otrzymałem od jednego z użytkowników strony internetowej. Jest to problem bardzo ciekawy i warty uwagi z punktu widzenia prawnego. De facto bowiem odnosi się do następującego problemu prawnego: jak wykazać zrealizowanie obowiązku ustalenia przeciwwskazań do danego leczenia. Na wstępie należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa wprost nie odpowiadają na to pytanie. Jednakże ich interpretacja pozwala na stwierdzenie, że u niektórych pacjentów należy wykonać EKG.

czytaj dalej »

03.10.2014

Czy lekarz może leczyć środkami homeopatycznymi?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio jeden ze znajomych lekarzy zapytał, czy lekarz może leczyć środkami homeopatycznymi. Odnosząc się do tego zagadnienia, trzeba przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

czytaj dalej »

15.09.2014

Co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda dokumentacji medycznej pacjenta i wyjaśnień?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często spotykam się z pytaniami od lekarzy, co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda od lekarza dokumentacji medycznej i wyjaśnień w związku z roszczeniem zgłoszonym przez pacjenta. Lekarze mają w tej materii wiele wątpliwości, gdyż z jednej strony obowiązuje ich tajemnica lekarska, z drugiej zaś ubezpieczyciele powołują się na art. 354 § 1 k.c., z którego wynika, że ubezpieczony lekarz powinien pomóc ubezpieczycielowi w rozpatrzeniu żądania pacjenta o wypłatę odszkodowania.

czytaj dalej »

11.07.2014

Czy lekarz może używać tytułu doktora nie będąc doktorem nauk medycznych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników strony przysłał do mnie następujące, bardzo ciekawe, pytanie: „Czy jest to zgodne z prawem, że lekarz, który nie ma doktoratu, przy swoim biogramie na stronie internetowej pisze: «dr Adam X – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych […]»?”. Uogólniając, można to pytanie sformułować następująco: czy lekarz może używać tytułu doktora nie mając obronionego doktoratu?

czytaj dalej »

26.04.2014

Na ile się ubezpieczyć?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często lekarze różnych specjalności zwracają się do mnie z pytaniem na jaką sumę powinni się ubezpieczyć. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy w przypadku większości specjalizacji lekarskich nie wystarcza. Przypomnę: obowiązkowe ubezpieczenie powinno wynosić co najmniej 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

czytaj dalej »

07.01.2014

Bezpłatny kurs prawa medycznego dla lekarzy.

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Szanowni Państwo, wspólnie z kolegą uruchomiłem nową stronę internetową: http://kursprawamedycznego.pl/, na której znajdą Państwo testy z zakresu prawa medycznego. Testy zostały przygotowane z myślą o dwóch grupach odbiorców: lekarzach przygotowujących się do egzaminów (LEK i LDEK) oraz lekarzach, którzy wykonują zawód i chcą zdobyć praktyczną znajomość prawa. Testy zostały ułożone w 4 kategorie: lekarz wobec samorządu, lekarz wobec pacjenta, lekarz wobec innych zawodów, lekarz przed sądem. Zapraszam do korzystania z testów i czekam na Państwa opinie.

czytaj dalej »

25.11.2013

Najczęstsze przypadki naruszenia prawa pacjenta do intymności i godności

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 ze zm.), „Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych”, a „Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta” (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2011.277.1634 ze zm.).

czytaj dalej »

25.11.2013

Najczęstsze błędy na pieczątkach lekarskich

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla lekarzy oraz obroną lekarzy w procesach sądowych przedstawiam poniżej subiektywną listę najczęściej występujących błędów na pieczątkach lekarskich. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że błędny na pieczątkach lekarskich mogą mieć swoje mniej albo bardziej poważne konsekwencje: przede wszystkim mogą świadczyć o ogólnej niestaranności lekarza oraz mogą być argumentem na rzecz tezy o nieznajomości prawa przez danego lekarza. Z tego względu nawet prozaiczna pieczątka nabiera niekiedy istotnego znaczenia.

czytaj dalej »

25.11.2013

Prawo w życiu lekarza

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc, prawo wkracza coraz intensywniej w życie zawodowe każdego lekarza. Proces ten dokonuje się z szybkością niespotykaną wcześniej. Z tego względu warto uświadomić sobie kilka faktów, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza.

czytaj dalej »

134567

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.