16.02.2015

Jak często pacjenci skarżą się na lekarzy do izb lekarskich?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Coraz częściej obserwuję praktykę kierowania przez pacjentów skargi na lekarza do izby lekarskiej przed wniesieniem pozwu do sądu cywilnego. Przyczyną tego zjawiska jest to, że rzecznicy odpowiedzialności zawodowej nie tylko zgromadzą potrzebne dowody (np. ściągną dokumentację medyczną ze szpitali, przesłuchają świadków, zasięgną opinii biegłego), lecz także wskażą wszystkie niedociągnięcia lekarza w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów albo w postanowieniu o umorzeniu postępowania. Powoduje to, że zgłoszenie sprawy najpierw do izb lekarskich skutkuje dla pełnomocnika pacjenta znaczną oszczędnością pracy i czasu.

czytaj dalej »

09.12.2014

Czy do sądu lekarskiego warto iść z prawnikiem?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Ostatnio w kilku rozmowach lekarze pytali mnie, czy do sądu lekarskiego warto iść z prawnikiem. Decyzja o skorzystaniu z usług prawnika w sądzie lekarskim jest bardzo istotna, gdyż może mieć daleko idące konsekwencje. Nie jest to wszakże decyzja prosta, ponieważ niekiedy sami sędziowie sądu lekarskiego sugerują, że warto wziąć na obrońcę innego lekarza, a nie prawnika.

czytaj dalej »

24.08.2014

Dlaczego lekarze płacą coraz wyższe odszkodowania?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem bardzo ciekawe pytanie związane z odpowiedzialnością prawną lekarzy. Jedne z użytkowników mojej strony zwrócił uwagę, że sumy odszkodowań i zadośćuczynień (dalej: odszkodowań) zasądzane na rzecz pacjentów przez sądy gwałtownie rosną, podczas gdy w innych dziedzinach prawa panuje względna stabilizacja otrzymywanych przez pozywających odszkodowań (np. w sprawach z tytułu wypadków komunikacyjnych).

czytaj dalej »

25.05.2014

Sekcja zwłok pomaga zapobiegać nieusprawiedliwionym roszczeniom rodzin pacjentów

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Bardzo często wygląda to tak: rodzina zmarłego pacjenta nie zgadza się na wykonanie sekcji zwłok, więc lekarz dla świętego spokoju wpisuje do dokumentacji medycznej jakąś przyczynę zgonu i uważa, że sprawa jest załatwiona. Tymczasem jest wręcz odwrotnie: rodzina pozywa szpital oraz lekarza i zaczyna od tego, że nie wykonano sekcji zwłok. Na procesie rodzina zeznaje, że prosiła lekarza i przeprowadzenie sekcji zwłok, lecz lekarze tego nie zrobili po to, żeby ukryć błąd lekarski. W takiej sytuacji zaczyna się analizowanie, czy określona w dokumentacji medycznej przyczyna zgonu mogła być przez lekarza w danej sytuacji jednoznacznie stwierdzona. Jeżeli biegli wskażą, że nie, to mamy już pierwszą przesłankę obciążającą lekarza – niewykonanie sekcji zwłok wtedy, gdy było to konieczne.

czytaj dalej »

01.05.2014

Jakie sprawy najczęściej mają lekarze (w zależności od specjalizacji)?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiły do mnie pytania, jakiego rodzaju sprawy sądowe najczęściej mają lekarze ze względu na wykonywaną specjalizację. Poniżej podaję problematykę spraw, które najczęściej dotyczą lekarzy z uwzględnieniem ich specjalizacji. Niniejsze zestawienie jest częściowo subiektywne, gdyż bazuje na moim doświadczeniu oraz na informacjach zawartych w bazach orzeczeń sądów powszechnych. W zestawieniu uwzględniłem tylko te specjalizacje, które są najczęściej pozywane.

czytaj dalej »

07.04.2014

Kiedy lekarz wygrywa w sądzie?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Bardzo często pytacie mnie Państwo o przykłady orzeczeń, w których lekarze wygrali z pacjentami. Poniżej podaję więc kilka orzeczeń, które zakończyły się oddaleniem roszczeń pacjentów, wraz z krótkim uzasadnieniem powodów, dla których sąd przyznał rację lekarzowi.

czytaj dalej »

07.12.2013

10 powodów, dla których lekarze przegrywają sprawy sądowe

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Na podstawie analizy kilkuset orzeczeń sądowych, wielu rozmów z prawnikami broniącymi lekarzy, dyskusji z lekarzami i wreszcie własnego doświadczenia stwierdziłem, że przyczyny, z powodu których lekarze przegrywają w sporach z pacjentami, się powtarzają. Poniżej przedstawiam subiektywny ranking tych przyczyn, zaznaczając, że ma on na celu jedynie uświadomienie lekarzom problemów i umożliwienie im skuteczniejszej obrony swoich interesów przed sądami.

czytaj dalej »

25.11.2013

Coraz więcej procesów o „błąd w prawie”

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Od dłuższego już czasu obserwuję gwałtowny wzrost liczby procesów o „błąd w sztuce”, jednakże od kilkunastu miesięcy zauważyłem, że niepokojąco rośnie liczba procesów o „błąd w prawie”. Pojęcie „błędu w prawie” jest szerokie i odnosi się do wszystkich przypadków, w których lekarz zaniedbuje kwestie formalne – najczęściej dotyczy to nieprawidłowego poinformowania pacjenta o konsekwencjach wykonania lub zaniechania proponowanych metod diagnostycznych lub leczniczych. 

czytaj dalej »

25.11.2013

Dlaczego lekarzy łatwo pozwać? Analiza subiektywna.

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Niestety zawarta w pytaniu teza (że lekarzy łatwo pozwać) jest prawdziwa. Pomagając lekarzom już od kilku lat w sprawach sądowych, mogę przedstawić kilka subiektywnie ocenionych powodów, które sprawiają, że lekarze są stosunkowo łatwymi ofiarami różnego rodzaju pozwów lub zarzutów. Każdy z tych powodów może występować osobno, najczęściej występują one jednak razem w rożnych kombinacjach.

czytaj dalej »

25.11.2013

O co pacjenci skażą lekarzy?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

W środowisku medycznym pokutuje przekonanie, że pacjenci pozywają (skarżą) lekarzy tylko wtedy, gdy zostanie popełniony wielki błąd medyczny. Zajmując się od 8 lat odpowiedzialnością prawną lekarzy zauważyłem, że wiele spraw nie ma wielkiego ciężaru gatunkowego. Równocześnie można zaobserwować, że pewne problemy powtarzają się. Poniżej przedstawiam 7 najczęstszych problemów, na podstawie spraw którymi się zajmowałem, oraz 7 najbardziej absurdalnych spraw, w których miałem okazję pomagać lekarzom. Poniższe zestawienia są więc całkowicie subiektywne.

czytaj dalej »

25.11.2013

Lekarz niedostosowany

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Janusz (imiona i niektóre okoliczności spraw zostały zmienione), 47 lat, ma specjalizację z medycyny ratunkowej i jeździł w karetce. Raz pojechał do pacjenta, który doznał urazu kręgosłupa na nartach. Człowiek ten był nietrzeźwy i odmówił udania się do szpitala. Po kilku dniach przywieziono go do szpitala z zupełnym porażeniem kończyn dolnych. Pacjent ten oskarżył Janusza o niewystarczające poinformowanie go o ryzyku odmowy udania się do szpitala i zażądał 2 mln złotych odszkodowania. Po trzech latach procesu sąd oddalił roszczenia pacjenta, uznając że informacja udzielona przez Janusza i odnotowana w dokumentacji medycznej była wystarczająca.

czytaj dalej »

123starsze ›

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.